Uitgelicht

Criminelen infiltreren verenigingsleven

Personen met een dubieuze achtergrond proberen zich regelmatig als weldoener te profileren. Ze sponsoren (sport)verenigingen, zitten achter stichtingen voor goede doelen, organiseren evenementen, zijn actief in de zorg, of regelen van alles voor buurtbewoners. Het verschijnsel was al uit het buitenland bekend. De Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar investeerde veel in sociale voorzieningen. Nu is voor het eerst ook door de Universiteit van Tilburg systematisch onderzoek in Nederland gedaan. Gemiddeld heeft een op de drie gemeenten een criminele weldoener binnen haar grenzen.

Nieuwe cijfers over vrijwillige inzet

Met enige regelmaat publiceert het CBS cijfers over het vrijwilligerswerk in Nederland. Dit jaar is er op verzoek van VWS en in samenspraak met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) een aantal vragen over vrijwilligerswerk toegevoegd aan het onderzoek  om een meer gedetailleerde beeld te krijgen van de vrijwilligers en het soort vrijwilligerswerk in Nederland. Er zijn vragen toegevoegd over de frequentie van het vrijwilligerswerk, de specifieke activiteiten, hoe lang men actief is, de tevredenheid en de motieven.

Nieuwe privacywetgeving ook voor vrijwilligersorganisaties

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle vrijwilligersorganisaties moeten gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken over welke persoonsinformatie ze bewaren en hoe ze de persoonsinformatie beschermen. Ook dienen ze datalekken te melden.

Nieuwe editie Basisboek Vrijwilligersmanagement

Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers vergt specifieke competenties en kennis. Welke dat zijn en hoe je dat doet, staat in het nieuwe Basisboek vrijwilligersmanagement. Dit is een volledig vernieuwde uitgave van het standaardwerk voor studenten van Hbo-opleidingen. Het basisboek wordt ook gebruikt door studenten van post-hbo-opleiding vrijwilligersmanagement en professionals die met vrijwilligers werken.

Nieuwe plannen voor vrijwilligers in zorg en welzijn

Minister De Jonge (VWS) maakte deze plannen bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De plannen zijn onderdeel van programma 'Langer thuis'. Dit programma richt zich op ouderen die zelfstandig thuis wonen. Het programma is onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg. De minister spreekt de intentie uit de ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren en de positie van vrijwilligerswerk in de gemeenten te versterken.