Uitgelicht

Nieuwe cijfers over vrijwillige inzet

Met enige regelmaat publiceert het CBS cijfers over het vrijwilligerswerk in Nederland. Dit jaar is er op verzoek van VWS en in samenspraak met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) een aantal vragen over vrijwilligerswerk toegevoegd aan het onderzoek  om een meer gedetailleerde beeld te krijgen van de vrijwilligers en het soort vrijwilligerswerk in Nederland. Er zijn vragen toegevoegd over de frequentie van het vrijwilligerswerk, de specifieke activiteiten, hoe lang men actief is, de tevredenheid en de motieven.

Nieuwe privacywetgeving ook voor vrijwilligersorganisaties

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle vrijwilligersorganisaties moeten gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken over welke persoonsinformatie ze bewaren en hoe ze de persoonsinformatie beschermen. Ook dienen ze datalekken te melden.

Nieuwe editie Basisboek Vrijwilligersmanagement

Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers vergt specifieke competenties en kennis. Welke dat zijn en hoe je dat doet, staat in het nieuwe Basisboek vrijwilligersmanagement. Dit is een volledig vernieuwde uitgave van het standaardwerk voor studenten van Hbo-opleidingen. Het basisboek wordt ook gebruikt door studenten van post-hbo-opleiding vrijwilligersmanagement en professionals die met vrijwilligers werken.

Nieuwe plannen voor vrijwilligers in zorg en welzijn

Minister De Jonge (VWS) maakte deze plannen bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De plannen zijn onderdeel van programma 'Langer thuis'. Dit programma richt zich op ouderen die zelfstandig thuis wonen. Het programma is onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg. De minister spreekt de intentie uit de ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren en de positie van vrijwilligerswerk in de gemeenten te versterken.

Nogmaals de Maatschappelijke diensttijd

De afgelopen weken kreeg het fenomeen ‘maatschappelijke diensttijd’ regelmatig aandacht in de media. Jongeren kunnen gedurende een periode van maximaal 18 maanden vrijwilligerswerk doen. Goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en goed voor de samenleving. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft na uitgebreide verkenningen eerder dit jaar de Kamer geïnformeerd over zijn plannen. Het balletje begint nu echt te rollen. Maar welke kant op?