Uitgelicht

De waarde van vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken dat die waarde niet vanzelfsprekend is.

Een burgerinitiatief waaraan iedereen kan meedoen

Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide, autochtone Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe zorg je ervoor om ook andere mensen bij het initiatief te betrekken? Kennisplatform Integratie & Samenleving ging op zoek naar bestaande kennis en methodieken over inclusie bij burgerinitiatieven en benoemen knelpunten en succesfactoren. 

Seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk

Seksueel ongewenst gedrag is niet alleen een probleem van de kerk of de sport. Het is een maatschappelijk probleem. Veel misbruik dat binnen een vrijwilligersorganisatie voorkomt, begint daarbuiten en andersom. Ook weten we dat de meerderheid van de daders bekenden zijn van het slachtoffer. Het vrijwilligerswerk kan het dan ook niet alleen oplossen. Gemeenten mogen zich best wat actiever opstellen om het vrijwilligerswerk veilig te maken, aldus Ronald Hetem van Movisie.

Beursvloer koppelt vrijwilligersorganisaties aan bedrijven

Op de maatschappelijke Beursvloer worden geen aandelen verhandeld maar vrijwilligerswerk – in de breedste zin van het woord. Vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, fondsen en scholen worden gematcht. Deze vorm van matchen op lokaal niveau bestaat al bijna 20 jaar en bewijst nog steeds én steeds meer zijn waarde. De Beursvloer sluit naadloos aan bij de huidige trends van kleinschaligheid en menselijke maat

Vrijwilligers zijn gezonder

Mensen die vrijwilligerswerk doen, zouden volgens een Vlaams onderzoek gezonder zijn dan mensen die zich niet als vrijwilliger voor anderen inzetten. Zo verhoogt vrijwilligerswerk de fysieke en psychische activiteit. Dit beschermt mensen tegen functionele achteruitgang en dementie op latere leeftijd. Verder zou vrijwilligerswerk onder andere het zelfvertrouwen kunnen vergroten en de kwaliteit en kwantiteit van iemands sociaal netwerk verbeteren.