Aandacht voor vrijwilligers in sportakkoord

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is opgenomen dat de regering een sportakkoord wil sluiten. Het doel hiervan is volgens de minister: 'Om de kracht van sport voor heel Nederland te benutten. Moderne sportverenigingen, ondernemerschap en nieuwe dwarsverbanden vormen de basis om de sport verder te brengen.' In dit akkoord komt expliciet aandacht voor de rol van de sportvrijwilligers.

Het Human Capital, oftewel de sportvrijwilligers, is een van de geselecteerde thema's die kansrijk zijn voor vernieuwing. Als basis voor het sportakkoord is er nu een Voorzet gekomen: een factsheet over het vrijwilligerswerk in de sport, met feiten en cijfers over vrijwilligerswerk en sportverenigingen, kenmerken van vrijwilligers in de sport, trends en verwachtingen. Ook wordt bekeken welke kansen er zijn om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.

Klik hier om deze factsheet te downloaden. Hier lees je ook meer over de landelijke discussie die op 18 maart heeft plaatsgevonden.