Aanmelden subsidie maatschappelijke diensttijd voor 1 mei

Organisaties met een goed idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen vanaf vandaag financiële ondersteuning aanvragen. Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bij ZonMw biedt mogelijkheden om een proeftuin te starten en te experimenteren met de invulling van maatschappelijke diensttijd. U dient wel uiterlijk 1 mei om 12.00 uur per mail aan te geven dat uw organisatie interesse heeft in deze subsidie. Alleen dan wordt uw subsidieaanvraag in behandeling genomen.

Mail uiterlijk 1 mei om 12.00 uur naar amd@zonmw.nl met een korte beschrijving wat het plan van aanpak behelst en wie daarbij betrokken zijn. De deadline voor het indienen van de complete subsidieaanvraag is vervolgens 22 mei 2018 om 12.00 uur. Meer informatie over deze volledige aanvraag, vindt u hier.

Wilt u eerst meer weten over dit subsidieprogramma? Op woensdag 25 april van 9.30 tot 12.30 uur is er een informatiebijeenkomst in Den Haag waarvoor u zich via amd@zonmw.nl kunt aanmelden.

Deze eerste subsidieronde staat open voor maatschappelijk organisaties die willen experimenteren met maatschappelijke diensttijd. Met de Maatschappelijke Diensttijd wil de overheid bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is in ieder geval breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen.

De initiatieven moeten aansluiten bij de wensen van jongeren. Jongeren zullen vanaf deze zomer actief zijn in de oefenprojecten en vervolgens ook helpen beoordelen wat in de praktijk wel en niet werkt.

Meer informatie vindt u hier.