Aanmelden tweede subsidieronde maatschappelijke diensttijd voor 21 september

Organisaties met een goed idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen vanaf eind augustus financiële ondersteuning aanvragen voor de tweede subsidieronde Maatschappeliike diensttijd. U dient wel uiterlijk 21 september om 12.00 uur aan te geven dat uw organisatie interesse heeft in deze subsidie. Alleen dan wordt uw subsidieaanvraag in behandeling genomen.

Meld via de website van ZonMw uiterlijk 21 september om 12.00 uur met een korte beschrijving wat het plan van aanpak behelst en wie daarbij betrokken zijn. De deadline voor het indienen van de complete subsidieaanvraag is vervolgens 9 oktober 2018 om 12.00 uur. Meer informatie over deze volledige aanvraag, vindt u hier.

Wilt u eerst meer weten over dit subsidieprogramma? Op woensdag 5 september van 9.30 tot 12.30 uur is er een informatiebijeenkomst in Den Haag waarvoor u zich via dit formulier aan kan melden.

Deze tweede subsidieronde staat open voor maatschappelijk organisaties die willen experimenteren met maatschappelijke diensttijd. Met de Maatschappelijke Diensttijd wil de overheid bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is in ieder geval breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen.

De initiatieven moeten aansluiten bij de wensen van jongeren. Jongeren zullen helpen beoordelen wat in de praktijk wel en niet werkt.

Meer informatie vindt u hier.