Algemeen

Algemeen: veelgestelde vragen

  1. Ik ben op zoek naar vrijwilligerswerk. Waar vind ik vacatures?
  2. Ik ben als organisatie op zoek naar vrijwilligers. Kan ik op uw site een vacature plaatsen?
  3. Wat is de definitie van vrijwilligerswerk?
  4. Wat is vrijwilligerswerk en wat niet?

1. Ik ben op zoek naar vrijwilligerswerk. Waar vind ik vacatures?

Wij plaatsen zelf geen vacatures op deze site. Op onze homepage verwijzen we door naar de vacatures op de lokale vacaturebanken, via de kaart van Nederland. Ook vindt u doorverwijzingen naar landelijke vacaturebanken en naar internationaal vrijwilligerswerk.

2. Ik ben als organisatie op zoek naar vrijwilligers. Kan ik op uw site een vacature plaatsen?

Wij plaatsen zelf geen vacatures. Wat er wel mogelijk is:

  1. Via het kaartje van Nederland onder 'zoek vrijwilligerswerk' aan de rechterkant, komt u op een overzicht met links naar lokale vacaturebanken. Bij deze vacaturebanken kunt u zelf uw vacature aanmelden.
  2. U kunt ook een tweet versturen met uw vacature naar #vrijwilligerswerk. De Tweet verschijnt dan in onze twitterbox rechts op de homepage.

3. Wat is de definitie van vrijwilligerswerk?

De traditionele definitie van vrijwilligerswerk is 'werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving'. Uit onderzoek van Movisie bleek echter dat het in de praktijk lastig is om de veelzijdigheid van vrijwilligerswerk in deze definitie te vangen. Daarom heeft Movisie een draaischijf ontwikkeld waarin aan de hand van acht onderdelen eenieder zelf zijn definitie kan bepalen.

Klik hier om naar de draaischijf te gaan

4. Wat is vrijwilligerswerk en wat niet?

Zoals uit de definitie blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:

  1. Het is onbetaald,
  2. Het is niet verplicht,
  3. Het komt ten goede van anderen of de samenleving,
  4. Er is een zekere mate van organisatie.

In de praktijk kunnen deze vier kenmerken van vrijwilligerswerk op een meer of minder soepele wijze geïnterpreteerd worden. Het vrijwilligerswerk kan in het algemeen belang of in een specifiek maatschappelijk belang zijn, maar daarnaast bestaat ook clubbelang of persoonlijk belang.

Belastingdienst en UWV
Op zich heeft vrijwilligerswerk geen winstoogmerk, maar kan wel binnen een winstgevende onderneming plaatsvinden (zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij betaalde voetbalorganisaties of grote zorginstellingen als ziekenhuizen).

Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht. Dit doet deze persoon voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

In de nieuwe Regeling vrijwilligerswerk in de WW die het UWV gaat hanteren, is de definitie verder uitgebreid en aangescherpt.

Mantelzorg
Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk. Het vindt plaats in een informele setting, dat wil zeggen in familieverband, vrienden- of kennissenkring. Er is geen sprake van georganiseerd verband. Mantelzorgers voelen vaak ook een verplichting vanuit morele overwegingen.