Algemene hulpmiddelen

Hieronder vind u praktische hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het opzetten, organiseren en uitvoeren van Maatschappelijke stages. De documenten zijn geselecteerd op hun blijvende bruikbaarheid, ondanks dat er in de tekst soms wordt verwezen naar de niet meer bestaande wettelijke verplichting. Deze pagina is primair bedoeld voor stageaanbieders en stagemakelaars. Scholen vinden informatie op het Online informatiepunt Burgerschap.

Proeven van Mas

Een boekje met aansprekende interviews en artikelen van een jaar proefdraaien met de maatschappelijke stage (MaS). Er zijn in totaal 20 pilots gedraaid.

Klik hier om het boek te downloaden.

Maatschappelijke stages op Movisie.nl

Op Movisie.nl zijn een groot aantal publicaties en praktijkvoorbeelden rondom MaS verzameld.

Lees meer

Omgaan met jongeren

Niet iedereen heeft een gave om goed te communiceren met jongeren, niet elke stagebiedende organisatie weet de jongeren te bereiken. De ‘online publicatie’ kan worden gebruikt tijdens bijeenkomsten van stagebieders. Scholen en vrijwilligerscentrales kunnen hierin samenwerken.

Download hier Omgaan met jongeren.

Weet wat je leert!

Wat leren de jongeren bij de maatschappelijke stage? En hoe gaat de registratie daarvan in zijn werk? Welke afspraken zijn er met de stagebieders? Hoe brengen we in beeld wat de leerling heeft geleerd? Een instrument om informele leerervaringen van jongeren tijdens hun maatschappelijke stage te benoemen en herkennen.

Download hier deze handleiding.

De klussengenerator

De klussengenerator is zeer geschikt voor het creatief brainstormen over mogelijke maatschappelijke stageklussen. Via deze spelvorm komen deelnemers op nieuwe, vreemde, onbekende en creatieve stageklussen.

Download hier de klussengenerator.

125 stageklussen

In onderstaande lijst vindt u maar liefst 125 ideeën.

Download de lijst.