Burgers en hun landschap

Het boek Burgers en hun landschap: burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief  beschrijft een zoektocht naar inzicht in de kracht en betekenis van burgerinitiatieven. Initiatieven waarbij burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor een groene leefomgeving. Het boek biedt zowel inspiratie voor nieuwe initiatieven als adviezen hoe de lokale overheden de kracht en effectiviteit van burgerinitiatieven kunnen vergroten

De basis van het onderzoek vormt een inventarisatie van een groot aantal praktijkvoorbeelden van zelforganiserende burgers. Deze voorbeelden van burgerinitiatieven en burgerparticipatie worden geclusterd en geanalyseerd op achterliggende drijfveren, motieven voor samenwerking, strategieën en effecten om een initiatief te laten slagen.

Klik hier voor meer informatie en om het boek (pdf) te downloaden.