Criteria vrijwilligersorganisatie

Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet te geven. Wel bestaat er een algemene basisformulering. Al naar gelang het doel van de definitie kunnen hier criteria aan worden toegevoegd.

MOVISIE zet deze criteria voor u op een rijtje en helpt u met het maken van uw eigen definitie.

Basisformulering definitie vrijwilligersorganisatie

Bij het vaststellen van de omschrijving van het begrip vrijwilligersorganisatie komen al snel een aantal criteria bovendrijven die niet eenduidig gehanteerd (kunnen) worden. Zo blijkt het vaak om de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal vrijwilligers te gaan. Daarnaast variëren de eisen die gesteld worden aan de organisatiegraad van vrijwilligersorganisaties. Om toch tot een omschrijving te kunnen komen heeft MOVISIE een algemene omschrijving van het begrip vrijwilligersorganisaties opgesteld met daarnaast een aantal keuzemogelijkheden binnen de belangrijkste criteria.

Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.

Criteria

Zoals gezegd bestaat er naast een algemene omschrijving van vrijwilligersorganisaties een aantal criteria die u kunt toevoegen naar gelang het doel waarvoor de definitie gebruikt wordt. Lees hier meer hierover.