De toegevoegde waarde van vrijwilligers

Philine van Overbeeke schreef een scriptie over wat vrijwilligers, vergeleken met betaalde krachten, aan unieke waarden kunnen toevoegen aan een organisatie. De scriptie identificeert 7 van dergelijke waarden:

  1. geloofwaardigheid
  2. draagvlak: hoe meer vrijwilligers zich inzetten, hoe groter het draagvlak
  3. diversiteit: het bereiken van nieuwe groepen
  4. emotionele nabijheid
  5. bron van feedback: vrijwilligers geven makkelijker kritiek richting management
  6. Innovatie: rijwilligers durven experimenteren en brengen nieuwe dingen in
  7. goodwill.

Deze toegevoegde waarden kunnen non-profit organisaties gebruiken als argumenten bij het werven van nieuwe vrijwilligers,donors en fondsen. En om de zichtbaarheid ten opzichte van doelgroepen te vergroten.

Download de scriptie (Engelstalig).