De waarde van vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken dat die waarde niet vanzelfsprekend is.

Is er geld in het geding, dan wordt er al snel gevraagd naar de economische waarde van het vrijwilligerswerk: wat levert al die onbetaalde inzet de BV Nederland eigenlijk op? De vakgroep van hoogleraar filantropie en vrijwillige inzet Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit heeft drie perspectieven ontwikkeld om dat bij benadering weer te geven: Naast de economische waarde is er de maatschappelijke waarde. Er zijn heel veel activiteiten die niet uitgevoerd kunnen worden zonder de inzet van vrijwilligers.

Ook voor vrijwilligersorganisaties kan het heel interessant zijn om hun bijdrage in geld uit te drukken. Regioplan somt in een al wat ouder onderzoek naast methoden van waardebepaling ook de voor- en nadelen op: Het verhoogt de motivatie van vrijwilligers en helpt bij de werving. Het stimuleert zelfevaluatie, verzakelijking en professionalisering en levert kwaliteitswinst op. Het onderbouwt subsidievragen. Het nadeel is dat het extra rompslomp oplevert en dat een uitsluitend economische benadering van vrijwillige inzet te beperkt is.

Lees hier het volledige artikel