De waarde van vrijwilligerswerk

In een serie van vier artikelen behandelen Lucas Meijs, Lonneke Roza en Judith Metz de waarde van vrijwilligerswerk.

De vier artikelen staan op www.socialevraagstukken.nl.

Het zijn:

 1. Verplichten is slecht voor individuele waarde vrijwilligerswerk.
  Steeds meer gemeenten besluiten tot verplicht vrijwilligerswerk voor werklozen. Critici zien hierin verdringing op de arbeidsmarkt en dwangarbeid. De auteurs stellen juist  de waarde van vrijwilligerswerk an sich voorop.
 2. Wie profiteert van de kostenbesparing?
  Het denken over vrijwilligerswerk staat deels in het teken van geld. De vraag wie kosten bespaart en wie daarvoor inlevert, wordt genegeerd. Kanttekeningen bij de legitimiteit van het beroep van gemeenten op vrijwilligers.
 3. Beroepskrachten vervangen door vrijwilligers? 
  In de thuiszorg, in buurthuizen, in de dagbesteding, bij opvoedondersteuningen en de wijkaanpak worden  beroepskrachten steeds vaker vervangen door vrijwilligers. Maar in hoeverre zijn beroepskrachten en vrijwilligers uitwisselbaar?
 4. Vrijwilligerswerk geeft sociale sector legitimiteit.
  Uitwassen en schandalen ondermijnen het vertrouwen in de sociale sector. Meer fundamenteel gaat het om een verlies van legitimiteit. Directe betrokkenheid, zoals bij vrijwilligerswerk, creëert legitimiteit.