Decentralisatie zoekt vrijwilligersorganisatie

Movisie volgt de ontwikkelingen rondom de inzet van vrijwilligersorganisaties bij de decentralisaties op de voet. In een aantal artikelen wordt u op de hoogte gehouden.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Om te zorgen voor mensen die dat nodig hebben, of om een publieke voorziening zoals een zwembad in stand te houden. Ook vergroot vrijwilligerswerk de sociale omgeving van mensen. Genoeg kansen voor vrijwilligersorganisaties om samen met gemeenten en welzijnsinstellingen een sterk vangnet te vormen in de decentralisaties, zou je denken.

De volgende artikelen zijn tot nu toe in deze reeks verschenen.