Een vijfde van de vrijwilligers in zorg en welzijn verricht taken professionals

Een vijfde van de vrijwilligers in zorg en welzijn doet wel eens werk dat eigenlijk door professionals zou moeten worden gedaan. Werk waarvoor je medische of psychologische kennis nodig hebt, in aanraking komt met privacy gevoelige informatie of lichamelijke intimiteit.  Vrijwilligers vinden dit zelf ongewenst, maar doen het werk toch vaak omdat anders hulpbehoevende mensen geen hulp krijgen. Zo overschrijden ze vaak grenzen, ook die van henzelf.

Deze en andere opvallende uitkomsten zijn te lezen in een onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek in opdracht van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) onder ruim 5200 vrijwilligers in zorg en welzijn en meer dan zeshonderd coördinatoren van veertien landelijke vrijwilligersorganisaties.

Sinds de invoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet staan vrijwilligers en hun organisaties in toenemende mate onder druk. Het aantal en de complexiteit van hulpvragen is sterk toegenomen. Meer druk op vrijwilligersorganisaties vertaalt zich een-op-een naar meer druk op vrijwilligers om extra taken op zich te nemen. De grenzen tussen vrijwilligerswerk en betaald werk blijken in de praktijk allerminst vast te staan.

Meer regels zijn niet de oplossing
De onderzoekers waarschuwen bestuurders en politici dat nog meer regels, protocollen, scherpere grenzen en meer controle geen oplossing zijn. Vrijwilligers kénnen de regels, maar hebben goede redenen om de wettelijke grenzen te negeren. Met strengere regels zijn met name ook de hulpbehoevenden niet geholpen. De onderzoekers pleiten voor een open gesprek over deze problematiek.

Tenslotte geeft het onderzoek ook nog positieve resultaten. 98% van de uitvoerende vrijwilligers heeft plezier in zijn/haar vrijwilligerswerk. Een opvallend hoog cijfer gezien de hierboven geschetste uitkomsten.

Klik hier om meer te lezen over het onderzoek, of om het onderzoek of de samenvatting te downloaden.