Evaluatie regeling gratis VOG

Hoe vaak wordt de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door vrijwilligersorganisaties gebruikt? Wordt deze ook gebruikt waarvoor zij bedoeld is? Op welke punten zijn verbeteringen nodig en/of mogelijk? Dit en andere vragen komen aan de orde in de evaluatie die adviesbureau Van Montfoort heeft uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vier thema's

Vier thema’s staan in dit onderzoek centraal:

  1. Het proces van aanmelding en toelating van vrijwilligersorganisaties tot de regeling;
  2. Het proces van het aanvragen van een gratis VOG;
  3. De invloed van de regeling op een breed preventie- en integriteitsbeleid ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de vrijwilligersorganisaties;
  4. Een schatting van het mogelijk bereik van de regeling. De contactpunten signaleren dat in de eerste negen maanden van de regeling, voornamelijk vrijwilligersorganisaties zich aanmelden en zijn toegelaten die al meer doen op het gebied van het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Organisaties die vermoedelijk weinig doen aan preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, worden volgens de contactpunten minder bereikt.

Klik hier voor een samenvatting, of voor het volledige onderzoek