Actueel onderzoek


Actuele publicaties

De Movisie catalogus biedt toegang tot de collectie boeken, rapporten, artikelen en digitale bronnen van Movisie. Middels deze catalogus kunt u eenvoudig of geavanceerd zoeken naar publicaties of documenten in de collectie. Onder het tabblad aanwinsten vindt u onder Vrijwillige inzet een overzicht van recent verschenen publicaties over vrijwilligerswerk.

Ga naar de database


Aan de andere kant van de schutting

De vrijwilligerssector heeft te maken met grote veranderingen. Zo is door de decentralisaties in zorg en welzijn het beroep op vrijwilligersorganisaties sterk toegenomen. Samen met Vereniging NOV doet de Universiteit voor Humanistiek een meerjarig onderzoek naar hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan de gevraagde nieuwe rol van vrijwilligers. De voorlopige eerste resultaten zijn te vinden in deze tussenrapportage

Lees meer


Population Ageing & the Voluntary Sector: Key Figures & Projected Trends

Rapport waarin wordt nagegaan hoe het vrijwilligerswerk anno 2033 in Groot-Brittannië er uit kan komen te zien, waarbij vooral gekeken is naar trends in het vrijwilligerswerk in de context van een vergrijzende samenleving. Hoewel geschreven voor Groot-Brittannië zijn veel van de beschreven ontwikkelingen ook relevant voor Nederland.

Download het rapport


ViO Cahier

Extra editie van het  wetenschappelijke tijdschrift Vrijwillige Inzet Onderzocht. Met zes artikelen van onderzoekers met hun visie op de ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk.

Download deze ViO

Op de Movisie site vind u de complete digitale jaargangen ViO (zoek op ViO en vink links thema Vrijwillige inzet aan)


De waarde van het vrijwilligerswerk

In een serie van vier artikelen behandelen Lucas Meijs, Lonneke Roza en Judith Metz de waarde van vrijwilligerswerk.

Lees meer.


Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Dit onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt de voor- en nadelen en voorwaarden van het toenemend beroep op vrijwilligers in gemeenten. Op 9 september 2014 is het volledige onderzoek verschenen. taken in zorg en welzijn die eerst door beroepskrachten werden verricht, kunnen niet volledig worden overgedragen aan vrijwilligers. Lees hier het volledige onderzoek. Zie ook: Betaald versus onbetaald.


De ondernemende burger

Het boek De ondernemende burger werpt een blik achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen? Wat is hun motivatie, wat presteren ze en hoe komen ze aan geld?

lees meer


Bemiddeling door steunpunten vrijwilligerswerk

De vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan het bij elkaar brengen van het aanbod aan en de vraag naar vrijwilligers. Dit is een van hun kerntaken. Uit nieuw onderzoek blijk echter dat zij tot nu toe een relatief beperkte mate van succes hebben in deze rol.

Lees meer.


Vrijwilligerswerk anno 2015 wereldwijd

De Verenigde Naties heeft een rapport uitgebracht over het vrijwilligerswerk wereldwijd. Het rapport roept daarom op om verder te gaan dan "de retoriek van de participatie" en stappen te ondernemen om vrijwilligers actief te laten bijdragen aan een betere wereld. Rapport bevat geen specifieke informatie over Nederland, maar bevat veel voorbeelden op zowel globaal, nationaal en lokaal niveau waarbij vrijwilligers het verschil maken.

Lees meer.


Impact of the Third Sector as Social Innovation (ITSSOIN)

Impact of the Third Sector as Social Innovation (ITSSOIN) onderzoekt de invloed van vrijwillige inzet en de betrokkenheid van burgers op de samenleving. En dan met name met betrekking tot sociale innovatie. De onderzoekers hanteren daarbij het uitgangspunt dat vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven beter dan de overheid of het bedrijfsleven in staat zijn om sociale innovatie te stimuleren.

> Lees meer.

In 2016 is ITSSOIN met een rapport en een aanbevelingsbrief voor het vrijwilligerswerk in Nederland gekomen.

> Lees meer.


Young, online and connected. The impact of everyday Internet use of Dutch adolescents on social cohesion

Proefschrift van mediaonderzoeker  Marjon Schols waarin zijn onderzoekt in hoeverre internetgebruik onder jongeren de sociale cohesie beinvloedt.

> Lees meer


Onderzoek naar onderlinge hulp

Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden in 12 gemeenten.

> lees meer.


De oudere vrijwilliger beschouwd

De Vakgroep Business-Society Management van de Erasmus Universiteit heeft in opdracht van 50plus zowel de economische als de toegevoegde waarde van oudere vrijwilligers onderzocht. Ook bekeken zij in hoeverre de verhalen over de optredende verdringing van betaalde arbeid door oudere vrijwilligers op de arbeidsmarkt waar zijn.

> Lees meer


Kennisinstituten

De volgende organisaties publiceren regelmatig over vrijwillige inzet: