Hoe maken we de vrijwilligerscentrale toekomstbestendig?

De samenleving verandert. Dat heeft ook consequenties voor de vrijwilligerscentrales en steunpunten. Was het vroeger een kwestie van eenvoudig bemiddelen tussen vraag en aanbod aan vrijwilligers op lokaal niveau, tegenwoordig spelen andere factoren mee. Wat zijn de uitdagingen, problemen en kansen? En met welke creatieve oplossingen kun je hierop inspelen? Een vraaggesprek met Willem-Jan de Gast, adviseur Vrijwillige inzet bij Movisie.

Vrijwilligerscentrales moeten zich opnieuw positioneren in een veranderend werkveld, bijvoorbeeld ten opzichte van de sociale wijkteams. Deze wijkteams willen ook burgers als vrijwilliger inschakelen. Hoe stem je als centrale deze inzet af met de wijkteams? Beperk je je tot een tweedelijns informatievoorziening, of ga je eerstelijns fysiek de wijk in door de eigen medewerkers spreekuren voor burgers in de wijken te laten houden? Voor deze laatste optie moet je natuurlijk wel de ruimte in je formatie hebben.

Lees hier het volledige interview