Medewerkersvrijwilligerswerk als HR-instrument

Je wilt goed doen voor de samenleving en laat je medewerkers graag groeien door hen mogelijkheden te bieden om als vrijwilliger een rol in de samenleving te laten vervullen door medewerkersvrijwilligerswerk. Maar wellicht heb je nog strategische vragen op weg naar de next step. Good Busy kan je helpen bij een succesvolle aanpak.

 

Wat is medewerkersvrijwilligerswerk

Vrijwillige inzet door je medewerkers wordt ook wel medewerkersvrijwilligerswerk of corporate volunteering of employee volunteering genoemd. Dit is als medewerkers van een onderneming tijd en kennis beschikbaar stellen voor sociale ondernemingen, non-profit organisaties of goede doelen. Dit kan door bij te dragen aan eenmalige activiteiten of door het aangaan van langdurige verbindingen om samen - lokale - gemeenschappen te versterken en sociale impact te creëren.

Het doen van vrijwilligerswerk door medewerkers heeft een grote sociale impact die verder gaat dan de vrijwilligersactiviteit zelf.

 

 

 

Impact voor de samenleving

  • Je bedrijf draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het zijn van een echte sámen-leving
  • Het verbindt diverse doelgroepen in de samenleving die elkaar niet altijd op natuurlijke wijze ontmoeten
  • 61% van de bedrijven in Nederland draagt al actief bij aan de samenleving, vaak in de vorm van sponsoring en giften, maar veel maatschappelijke organisaties zijn ook op zoek naar expertise en praktische ondersteuning en vrijwilligers en bedrijven kunnen daar een substantiële bijdrage aan leveren.
 

Impact voor je medewerkers

  • 84% van de medewerkers krijgt als vrijwilliger meer inzicht en begrip in de doelgroep en de sociale problematiek van deze doelgroep. Dit leidt tot breder begrip voor mensen die het moeilijk en/of sociale problemen hebben. Ook geeft het een gevoel van purpose en zingeving.
  • 77% van de medewerkers geeft aan dat door het bedrijf gesteunde vrijwilligersactiviteiten essentieel zijn voor het welzijn en vitaliteit van medewerkers.
  • Medewerkers ontwikkelen (soft) skills via vrijwillige inzet.
 

Impact voor je bedrijf

  • Het versterkt je reputatie en concurrentiepositie als betrokken bedrijf
  • 79% van de medewerkers zoekt werkgevers met purpose ofwel zingeving. Het positioneert jouw bedrijf, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, als aantrekkelijke werkgever. 
  • 57% minder verloop als medewerkers zich verbonden voelen door inspanningen van een bedrijf op het gebied van vrijwilligerswerk
 

 

 

Impact maken

Een partnerschap tussen een bedrijf en een non-profitorganisatie kan beide partijen veel opleveren en samen kunnen ze veel impact maken. De Good Busy impact circle maakt zichtbaar waar de belangen van partijen samenkomen en dat is de plek waar de meeste impact plaatsvindt. Lees meer

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk betrokken ondernemen vanuit 5 M's

Medewerkersvrijwilligerswerk is een vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Er zijn diverse manieren om als bedrijf je MBO vorm te geven. Zo kun je aan de samenleving bijdragen door het delen van resources zoals mensen, middelen, munten en expertise. Aan de basis van deze filosofie staat het 5M-model. Lees meer.

 Voorbeeld van afbeelding

 

 


 

 

 

 

Uitgelicht

Structureel en duurzaam investeren in vrijwilligerswerk door medewerkers loont. Dr. Lonneke Roza, expert op het gebied van betrokkenheid van werknemers bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, heeft in een webinar verteld over de verrassende impact van medewerkersvrijwilligerswerk.

Hoe behoud je medewerkers en trek je nieuwe aan? Mogelijk maken dat werknemers vrijwilligerswerk kunnen doen, blijkt een positief effect te hebben op het (arbeidsmarkt)imago, de ontwikkeling van medewerkers en het versterken van diversiteit en inclusie binnen een bedrijf. Het gehele webinar van Lonneke Roza dat hierover gaat, is terug te kijken en hieronder geven we een samenvatting van de inhoud.

Versterken van het (arbeidsmarkt)imago en aantrekken en behouden van medewerkers

Het aanbieden van de mogelijkheid van vrijwilligerswerk geeft een sterk signaal naar potentiële medewerkers over de normen en waarden van het bedrijf. Ze trekken hiermee mensen aan die daarbij passen. Het bevordert de kernwaarden en identiteit van bedrijven door deze voor medewerkers concreet te maken. Mensen binnen teams, afdelingen en binnen de organisatie als geheel leren elkaar door vrijwilligerswerk (beter) kennen. Ook worden nieuwe werknemers gesocialiseerd met de cultuur, normen en waarden van het bedrijf. Het draagt bij aan de trots en betrokkenheid van huidige medewerkers en op deze wijze worden medewerkers die richting hun pensioenleeftijd gefaciliteerd om na te denken over een - voor hen - betekenisvol pensioen.

De ontwikkeling van medewerkers in de context voor (informeel) leren

Volgens het 70-20-10 leermodel leert men 70% door ervaring, 20% door/van anderen en 10% door het volgen van een traditionele cursus. Bedrijven kunnen medewerkers hun talenten verder laten ontdekken in een andere setting, terwijl ze zich tegelijkertijd inzetten voor de samenleving. Door vrijwilligerswerk leren ze meer over zichzelf, wat ze belangrijk vinden, hoe ze zich verhouden tot anderen en tot de (issues die spelen in de) samenleving. Ze ontdekken waar hun drive en persoonlijke purpose ligt en ze ontwikkelen ook belangrijke leiderschapsvaardigheden zoals empathisch vermogen en het uitdagen van eigen (voor)oordelen. Zo kan een doorgaans introverte medewerker veel empathisch vermogen of andere managementvaardigheden blijken te hebben. Ook voor een groep spreken en coachen kunnen informeel geleerd worden. Dat zijn vaardigheden die in veel rollen en situaties van pas komen.

Het versterken van het thema diversiteit en inclusie

Door vrijwilligerswerk kunnen mensen in (sociale) situaties komen waarmee ze nog onbekend zijn. Het verruimt hun blik en verschaft andere inzichten. Ze komen in aanraking met (groepen) mensen die ze normaal gesproken misschien niet altijd tegenkomen en gaan in gesprek met mensen die een ander perspectief hebben op het leven. Vrijwilligersprogramma’s die goed opgezet zijn met een goede voorbereiding, briefing en reflectie dragen bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en leiderschapskwaliteiten als empathie en luisteren. Ze kunnen overtuigingen, wereldbeelden en gedrag veranderen.

Meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.

Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.