Krachtproeven

Versterking van lokale vrijwilligersorganisaties gebeurt gelukkig al elke dag.Steeds weer ontdekken we lokaal, regionaal en landelijk goede voorbeelden, innovatieve projecten en werkende aanpakken. Met Kracht Lokaal willen we deze activiteiten versterken, volgen of adopteren.

Projecten waar Kracht Lokaal zelf aan meedoet, noemen we KrachtProeven. De KrachtProeven zijn bij uitstek plekken om te leren wat kansrijke aanpakken zijn bij de ondersteuning van lokale vrijwilligersorganisaties, rond een bepaald thema of een bepaalde doelgroep. KrachtProeven worden mede uitgevoerd met inzet en financiële middelen van lokale en regionale partners.

KrachtProef Gelderland
In Gelderland werken een aantal steunpunten vrijwilligerswerk, Spectrum, Scouting Gelderland en MOVISIE samen om de lokale ondersteuning te versterken. Dat gebeurt onder andere door:

  • een training adviesvaardigheden en intervisie voor consulenten van steunpunten vrijwilligerswerk;
  • een regionale doe-dag (advies, workshops, netwerken) voor lokale vrijwilligersorganisaties in Rivierenland;
  • een doe-het-zelf-instrumentensessie: consulenten van steunpunten leren werken met diverse ondersteuningsinstrumenten.

KrachtProef Friesland
In Friesland heeft de CMO Partoer financiering van de provincie ontvangen om drie jaar te werken aan de versterking van het vrijwilligerswerk. Samen met steunpunten vrijwilligerswerk, dorpshuizen en ondersteuners van kunst- en sportorganisaties is een uitgebreid ondersteuningsprogramma opgezet. Kracht Lokaal volgt en verspreidt succesvolle ervaringen en voert samen met Partoer ook onderdelen uit. Op het programma staan:

  • een behoeftepeiling onder lokale vrijwilligersorganisaties in drie gemeenten aan de hand van de KrachtMeting en rondetafelgesprekken;
  • een provinciale workshopdag voor lokale vrijwilligersorganisaties;
  • beschrijving van goede voorbeelden en methodieken;
  • een train-de-trainer jongerenmarketing.

KrachtProef Overijssel
Samen met de Vereniging van Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) ondersteunt MOVISIE drie steunpunten vrijwilligerswerk bij het ontwikkelen van hun visie en strategie. De vraag waar het allemaal om draait, is hoe lokale steunpunten zich moeten positioneren in het Wmo-tijdperk. Uitgangspunt daarbij is dat steunpunten steeds meer verbinder en adviseur van organisaties en gemeente zullen worden, en steeds minder bemiddelaar van individuen. Dat heeft consequenties voor hun taken en competenties. Kracht Lokaal helpt door:

  • deelnemende steunpunten te begeleiden bij de ontwikkeling van een eigen plan;
  • het maken van een handboek strategieontwikkeling voor steunpunten.

In deze KrachtProef werken we met de basisfuncties vrijwilligerswerk  en het zogenaamde V.O.S.-model.