Management van motivaties

Er zijn verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen. Het is aan organisaties om zich bewust te zijn van al deze mogelijke motivaties en hierop in te spelen. Hiervoor moet men rekening houden met het feit dat motivatie per moment en activiteit kan verschillen. Het kennen van en geïnteresseerd zijn in je vrijwilligers is de belangrijkst voorwaarde.

Een van de belangrijkste stromingen op het gebied van vrijwilligersmotivatie is de functionele benadering (Clary e.a., 1998). Hierbij is de functie die het vrijwilligerswerk heeft voor de vrijwilliger zélf, bepalend voor de motivatie. De functionele categorieën voor vrijwilligersmotivatie zijn:

 1. Carrièregerichte motieven
  Vrijwilligerswerk biedt kansen om ervaringen, vaardigheden en contacten op te doen die de (toekomstige) carrière op de betaalde arbeidsmarkt bevorderen.
 2. Normatieve motieven
  Vrijwilligerswerk is een manier waarop mensen de voor hen belangrijke normen en waarden kunnen uitdragen.
 3. Sociale motieven
  Vrijwilligerswerk kan bestaande sociale contacten verdiepen of versterken en biedt een kans om in activiteiten mee te doen die een belangrijke betekenis hebben voor anderen.
 4. Leermotieven
  Leren is één van de meest genoemde motivaties om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligers ontwikkelen kwaliteiten, kennis en vaardigheden (competenties) die zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling als op de arbeidsmarkt van grote waarde kunnen zijn. EVC maakt deze competenties zichtbaar. Lees meer over EVC voor vrijwilligers »
 5. Kwaliteitsmotieven
  Vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei en een verhoogde levenskwaliteit.
 6. Beschermingsmotieven
  Vrijwilligerswerk kan een veilige omgeving bieden om negatieve omstandigheden, ervaringen of gevoelens te ontlopen of te verminderen.

De beschreven stromingen laten duidelijk zien hoeveel variatie er bestaat in de motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Om goed op vrijwilligersmotivatie in te kunnen spelen, is het belangrijk om je als organisatie bewust te zijn van deze variatie.

Meer informatie