MaS vanaf 2015

De maatschappelijke stage is niet langer verplicht. Lees welke consequenties dit heeft.

Voortzetting MaS na 2015

Hoewel veel scholen achter de visie van de maatschappelijke stages (MaS) staan, is het niet zo van zelfsprekend dat zij de MaS op vrijwillige basis blijven voortzetten. Dit werkdocument biedt scholen handvatten bij de oriëntatie naar mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten van de MaS na 2015. Voortzetting MaS na 2015 is door Vrijwilligerscentrale Nijmegen in opdracht van het Samenwerkingsverband Mas Zuid Oost Gelderland ontwikkeld. U kunt ook een gedrukt exemplaar bestellen via Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

Download het werkdocument.

Nieuwe spelregels

Nu MaS facultatief geworden is, gelden er nieuwe spelregels.

Lees meer over de nieuwe spelregels.

Maximale MaS

De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen (scholen, leerlingen, stagebieders en maatschappelijk makelaars) ervaring opgedaan met maatschappelijke stage. Op basis van al deze opgedane ervaringen, is de publicatie 'Maximale MaS' geschreven.

Download de publicatie.

Online informatiepunt burgerschap

Het online informatiepunt over burgerschap bevat belangrijke informatie die scholen kan helpen om de maatschappelijke stage te organiseren. De informatie wordt in de loop van 2015 aangevuld.

Ga naar het informatiepunt.