Kamervragen over belemmeringen voor vrijwillige inzet

ProfielfotoRonald Hetem April 09, 2019 1137 keer bekeken 0 comments

Het manifest van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is opgepakt door de Kamerleden Hanke Bruins Slot en Henk van der Molen (beide CDA). Zij hebben de vijf punten uit het manifest voorgelegd aan de ministers De Jonge van VWS en Ollongren van BZK.

Download hier het manifest van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Ook wensen van Kamerleden

Naast het de wensen in het manifest hebben de Kamerleden ook eigen vragen toegevoegd. De eerste gaat over het voornemen in het regeerakkoord om met gemeenten en vrijwilligers een schrapsessie te organiseren om de bureaucratie regeldruk voor vrijwilligers te verminderen. Dit sluit prima aan bij de inhoud van het manifest, waarin gevraagd wordt om actualisering van het gemeentelijk subsidiebeleid zodat de verantwoordingsplicht voor subsidies onder de €5000,- komt te vervallen en gemeenten worden opgeroepen inwoners actief te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

Eerder onderzoek besproken met VNG?

De andere vraag sluit ook aan op het manifest omdat die vraag specifieker ingaat op de bevindingen uit het Actal-rapport: Sectorscan Evenementen en Vrijwilligers, over het verminderen van regeldruk bij evenementen. Tijdens de behandeling in Kamer van dit rapport is toegezegd dat het rapport aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor gelegd zou worden, samen met een groot aantal suggesties om het aanvragen van toestemming en vergunningen te vereenvoudigen. Nu willen de Kamerleden weten of het overleg er überhaupt is geweest en wat het overleg dan heeft opgeleverd.

Gewoon in het regeerakkoord

Het publicatie van het rapport van Actal en het Kamerdebat over het rapport zijn alweer bijna 3 jaar geleden. Het rapport vormde ook de basis voor de schrapsessies in het regeerakkoord. Goed dat dit opnieuw naar voren wordt gebracht. Ik ben zeer benieuwd wat dit oplevert. Zodra de antwoorden er zijn, zullen we hierover verder informeren.

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum