Organiseren

Als organisatie in een veranderende omgeving is het goed op gezette tijden pas op de plaats te maken om te kijken of de werkwijze en inrichting van de organisatie nog voldoet en ondersteunend is aan de missie en de doelen van de organisatie.

Doen we nog steeds de juiste dingen en doen we ze op de goede manier? Op welke manier legt u vast hoe uw vrijwilligers te werk gaan? Hoe kun je taken, functies en inspraak zo goed mogelijk organiseren. Hoe kun je gebruik maken van betrokkenheid en mensen die op verschillende wijze bij de organisatie betrokken zijn op goede manier laten samenwerken? En hebben vrijwilligers dezelfde rechten en plichten als beroepskrachten in de organisatie?

In het menu in de rechterkolom vindt u instrumenten en handvatten die u ondersteunen bij het in kaart brengen van de organisatie, het bepalen van de strategie en het vaststellen van beleid. Ook is er aandacht voor ondernemen en specifieke projecten, zoals samenwerking met het bedrijfsleven en gemeente.