Fondsenwerven

Fondsenwerving is veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering kunt u uw organisatie gezond houden.


Financiën en fondsenwerving

Deze handleiding behandelt de noodzakelijke stappen voor het opstellen van een aanvraag, te beginnen met het verzamelen, selecteren en toepassen van informatie. Ook wordt er vertelt over hoe sponsorgelden te werven. Verder bevat de handleiding een lijst met aandachtspunten voor het doen van een succesvolle subsidieaanvraag. Download de handleiding.


Fondsenwerving en zelffinanciering

Fondsenwerving is het verkrijgen van geld, goederen, diensten of menskracht door deze te vragen aan de overheid, particuliere fondsen, bedrijven of het Nederlandse publiek. De ruilrelatie tussen gever en ontvanger staat daarbij centraal. Lees deze Doe het zelf handleiding.

Wilt u direct aan de slag met u eigen fondsenwervingstrategie kijk dan op één van de volgende sites:
 
www.fondsenboek.nl voor het fondsenboek en de cd-rom
www.fondsen.org voor algemene informatie over goede doelen in Nederland
www.vermogensfondsen.pagina.nl een startpagina met links naar fondsen
www.subsidietotaal.nl ingang naar subsidie- en fondseninformatie, maar het abonnement is prijzig.


Handboek Friendraising

Donateurs zijn mensen die willen helpen de wereld een stukje mooier, gezonder, schoner of rechtvaardiger te maken. Mensen met een interessant netwerk, specifieke expertise, of met behoefte aan zinvolle besteding van hun vrije tijd. Maar nog steeds focussen verenigingen zich vooral op het ontvangen van geld. Friendraising is het stimuleren van betrokkenheid bij je organisatie en het bouwen van duurzame vriendschappen met personen, stichtingen of bedrijven met het doel allebei de vruchten van deze relatie te plukken. Dit handboek is een handleiding om tot een plan van aanpak te komen, waarbij de lezer 21 strategieën en vele ideeën krijgt aangereikt. Het is geschreven voor alle medewerkers en betrokkenen van een organisatie, voor zowel de receptioniste als de directeur, de fondsenwerver als de voorzitter. Lees meer informatie en/of bestel het handboek.


IdealenKompas

Het IdealenKompas is een online wegwijzer voor iedereen met een goed idee waar de samenleving beter van wordt. Het IdealenKompas leidt deze ‘initiatiefnemers’ naar de juiste financiers, mensen en organisaties die kunnen helpen met het realiseren van het idee. Lees meer.


Stichting Specsavers Steunt

Lokale goede doelen, liefdadigheidsinstellingen en verenigingen kunnen een financieel steuntje in de rug vaak goed gebruiken. Vanaf deze week kunnen zij het heft in eigen handen nemen door zich aan te melden op de website van Stichting Specsavers Steunt – een stichting in het leven geroepen door Specsavers om lokale doelen financieel te ondersteunen. De optiekketen lanceert een online platform waar lokale goede doelen zich kunnen presenteren aan een groot publiek om vervolgens stemmen te verzamelen. De doelen met de meeste stemmen worden een jaar lang gesteund door Stichting Specsavers Steunt. Lees meer.


Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart

Nu steeds meer mensen zelf een goed doel oprichten en ook veel non profits hun overheidssubsidie verliezen, is er grote behoefte aan praktische informatie over hoe je je idealen kunt (blijven) verwezenlijken. Dit boek behandelt de ‘to do’ aspecten van fondsenwerven en geld verdienen op een inzichtelijke en systematische manier. Lees meer.


Toekomst toezicht filantropie

Het CBF heeft voor dit rapport gesproken met en geluisterd naar de sector, recente ontwikkelingen en trends in kaart gebracht, onderzoek gedaan onder donateurs, consumenten, gemeenten, vrijwilligers en diverse belanghebbenden uit de sector. Er is ook gekeken hoe toezicht in andere landen en branches is georganiseerd. Het rapport beschrijft hoe toezicht in brede zin zou kunnen worden geregeld, waarbij ook rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van vermogensfondsen en vrijwilligersorganisaties. Download het rapport.


Vier manieren om extra inkomsten te verwerven

De overheidssubsidies voor vrijwilligersorganisaties nemen af. Om dit te compenseren, zijn vrijwilligersorganisaties vaak op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Vereniging NOV onderzocht het verloop van die zoektocht onder 234 organisaties. En de knelpunten die zij hierbij tegenkomen. Lees meer.


Hoe pak je crowdfunding succesvol aan

Steeds minder gemeenten en provincies geven lokale vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke projecten nog structureel subsidie. Een opkomend fenomeen als crowdfunding wordt daar en tegen steeds belangrijker bij het van de grond krijgen van initiatieven. Veel gemeenten en vrijwilligersorganisaties vragen zich af hoe zij hier het beste op kunnen inspelen. In onderstaand artikel geven wij een overzicht van internetbronnen die daarbij kunnen helpen

> Lees meer