Leren ondernemen

Kort gezegd betekent ondernemend werken: de ontwikkeling van een positieve houding om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Ondernemend werken is een attitude die maatschappelijke organisaties in staat stelt om in te spelen op tal van nieuwe ontwikkelingen. Hier vindt u alles wat nodig is om een ondernemende organisatie te realiseren.


Toolkit Maatschappelijke Beursvloer

De Maatschappelijke Beursvloer of Beursvloer is een (twee)jaarlijks terugkerend, lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Deze toolkit is een handreiking voor intermediairs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en anderen die een lokale Maatschappelijke Beursvloer willen organiseren. Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit nieuwe contacten, netwerken, samenwerkingsverbanden. Lees meer.


Mind the Gap

Met een Gap-analyse breng je de verschillen tussen de identiteit en het imago van een organisatie in kaart. Het helpt je bij het maken van de juiste keuzes ter versterking van het imago. Het stappenplan in dit boek stelt iedereen in staat snel en eenvoudig een Gap-analyse uit te voeren. Iedere stap wordt in een apart hoofdstuk uitgewerkt met behulp van voorbeelden en praktische tips. Mind the Gap is geschreven voor communicatiemanagers en studenten communicatie. Lees meer.


Verovering van de jongerenmarkt

Jongeren betrekken als vrijwilliger: het staat hoog op het prioriteitenlijstje van veel vrijwilligersorganisaties. Vaak blijft het ook op dat lijstje staan, want hoe pak je dat nu aan met jongeren? Dit studieboek geeft inzicht in de basis van de marketing én laat zien hoe de jongerenwereld in elkaar steekt. Aan de hand van praktische tips en hulpmiddelen leert een organisatie goed naar zichzelf en naar jongeren te kijken. Wat maakt ons speciaal, wat hebben we te bieden? Wat zou ons specialer kunnen maken? Passen onze people wel bij de jongeren die we willen veroveren? Wat moeten die jongeren ervoor over hebben om bij ons te werken? En, niet onbelangrijk, wie en wat zijn onze concurrenten? Download de publicatie.


No budget marketing

In No Budget Marketing laat bestsellerauteur Jos Burgers zien hoe u fiks op uw marketingbudget bespaart door uw dure reclamecampagnes te vervangen door een gerichte, messcherpe strategie. U maakt kennis met een andere manier van denken die geld bespaart én extra klanten oplevert. Want wat is nu geloofwaardiger: een voorgekookte reclameboodschap of mond-tot-mondreclame van een oprecht tevreden klant? No Budget Marketing betekent op een andere manier omgaan met klanten en media. Ontdek niet alleen hoe u van uw klanten ambassadeurs maakt. Leer ook hoe u de pers op uw hand krijgt en nieuwe klanten zélf kennis laat maken met uw product of dienst. Een eerste goede ervaring is de allerbeste reclame! Lees meer.


De tien doodzonden van marketing

De tien marketingdoodzonden behandelt cruciale onderwerpen die iedere marketeer moet beheersen. Dit boek is onmisbaar voor elke onderneming en iedere marketeer die betere producten en diensten wil leveren, betere marketingplannen wil opstellen en de relaties met de klanten wil verbeteren. Lees meer.


Ondernemingsplan maken

Veel goede ideeën beginnen op een bierviltje. Heeft u een goed bedrijfsidee? Met een ondernemingsplan (businessplan) maakt u uw idee concreet. In uw ondernemingsplan zet u uw eigen plannen op een rij. U beantwoordt vragen als: wat wil ik precies gaan doen? Waar ga ik me vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Is er een markt voor mijn product en hoe kom ik aan klanten? Hoeveel geld heb ik nodig om mijn plannen van de grond te krijgen? Lees meer.


Ben ik in beeld. Werkboek voor ondernemende vrijwilligersorganisaties

Dit werkboek is voor vrijwilligersorganisaties die meer leden, klanten, vrijwilligers en financiers willen. Met dit werkboek versterken zij de marketing van de organisatie. In drie werkateliers worden activiteiten en dienstenaanbod onder de loep genomen en de positie van de organisatie onderzocht. Download de publicatie.


Onderneem het zelf in Welzijn

Dit werkboek is bedoeld voor welzijnsorganisaties die de ambitie hebben om ondernemender te worden en zichzelf willen ontwikkelen tot een proactieve, naar buiten gerichte organisatie. Met behulp van dit werkboek kunt kan men een leertraject op maat samenstellen voor de ontwikkeling van gedrag en vaardigheden, passend bij de ondernemende professional. In zeven stappen wordt toegelicht hoe u als directeur, manager, stafmedewerker of (interne) trainer/opleider een leertraject kunt opzetten. Download en/of bestel het werkboek.


MBO Progamma

Het MBO Programma van MVO Nederland wil maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in Nederland groter, sterker en beter maken. Met als resultaat: meer medewerkers die vrijwilligerswerk doen én meer winst voor groepen in de maatschappij die wel wat steun kunnen gebruiken. Lees meer over het programma.


Informele Zorg in bedrijf

Informele zorgorganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven raken juist steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat biedt kans op vernieuwing en alternatieve samenwerkingsverbanden tussen informele zorgorganisaties en bedrijven. De vraag is nu hoe succesvolle samenwerking tot stand komt. Download de publicatie.


Natuur in bedrijf

Handleiding voor natuur- en landschaporganisaties in het zaken doen met bedrijven. Laat zien hoe een ondernemende houding de organisatie kan helpen. Hoe Maatschappelijk Betrokken Ondernemen door bedrijven beleefd wordt. Hoe bedrijven en natuur- en landschaporganisaties succesvol kunnen samenwerken. De publicatie helpt natuur- en landschapsorganisaties hun wensen richting bedrijven helder te formuleren. Helpt de sterke kanten van de organisatie in kaart te brengen om zo een gelijkwaardig partnerschap te vormen met één of meerdere bedrijven. Download de publicatie.


Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Maatschappelijke initiatieven zijn in. Burgers onderhouden hun eigen groen of organiseren activiteiten in het park. Buurtbewoners verenigen zich in hun eigen energiecoöperatie of patrouilleren door de wijk om meer veiligheid te garanderen. Maar welke initiatieven verdienen een structurele plek in onze samenleving? Hoe effectief en efficiënt kunnen en moeten initiatieven zijn? Wat als initiatieven concurreren met bestaande voorzieningen? Op deze en andere vragen probeert dit boek een antwoord te geven.

 > Lees meer