Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties

Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteuning vaak goed gebruiken. Zodat er bloeiende organisaties ontstaan die een actieve rol vervullen in de lokale samenleving. Voor zowel burgers, klanten, leden als vrijwilligers. Hieronder vindt u goede voorbeelden en instrumenten voor het versterken van lokale vrijwilligersorganisaties.

 

Deze voorbeelden en instrumenten zijn ontwikkeld in het kader van Kracht Lokaal


Kwaliteitsmeting IKSport

IKsport wordt al jaren gebruikt door NOC*NSF als kwaliteitsmeetinstrument voor sportverenigingen. Integrale Kwaliteitszorg Sport (IKSport) is een computergestuurd model waarmee verenigingen een objectief beeld kunnen krijgen van hun functioneren. In Apeldoorn streeft het Verenigingsburo en Sportraad Apeldoorn (VSA) naar een gerichte ondersteuning van sportverenigingen. Hoe werkt IKSport en waarom zou je het moeten inzetten?

Download het hele artikel


Krachtmeting

Met de KrachtMeting van Movisie kunt u meten hoe sterk uw organisatie is. Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen? En is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in uw organisatie?

Download het instrument


 MOOI-methodiek

Overbelaste besturen, weinig middelen en een grote gehechtheid aan de bestaande situatie. In beweging krijgen van vrijwilligersorganisaties is een vak apart. Voor adviseurs van vrijwilligerscentrales bestaat geen gerichte opleiding. Gelukkig is er steeds meer oog voor het bundelen van kennis en ervaring op het terrein van advisering van vrijwilligersorganisaties. De MOOI-methodiek, methodiekontwikkeling in organisatieondersteuning en implementatie, is er daar één van.

Download het artikel

Of ga naar de website van de MOOI-methodiek


VrijwilligersHuis: centrale plek voor alles rondom vrijwilligers en vrijwilligerswerk

De gemeente Borsele heeft een echt VrijwilligersHuis. Vrijwilligers kunnen hier elke werkdag terecht voor vragen en ondersteuning. Het VrijwilligersHuis biedt onder andere ondersteuning aan mantelzorgers door middel van cursussen en een maatjesproject.

Download het hele artikel


De kracht van samenwerking tussen gemeente en vrijwilligerssteunpunt

Een goede samenwerking én taakverdeling tussen gemeente en vrijwilligerssteunpunt blijkt stimulerend voor vrijwillige inzet. In het land zien we diverse inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligerssteunpunten. Het voorbeeld van Geldermalsen laat succesfactoren en knelpunten zien. Wat zijn gouden tips?

Download het hele artikel.


Vrijwilligersacademie: scholing toegankelijk maken
 
Door tal van organisaties wordt deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, verenigingen en Wmo-doelgroepen georganiseerd. Hoe kun je hierin de krachten bundelen en het grote aanbod aan scholingsmogelijkheden zo presenteren dat het zowel voor de organisaties als de vrijwilligers overzichtelijk en werkbaar wordt? In Apeldoorn is het Verenigingsburo gestart met de Vrijwilligersacademie Veluwe: het scholingsaanbod in de regio is hier voor iedereen digitaal beschikbaar.

Download het hele artikel

Of ga rechtstreeks naar de Academie
 


Krachtproeven

Projecten waar Kracht Lokaal aan meedoet, noemen we KrachtProeven. De KrachtProeven zijn bij uitstek plekken om te leren wat kansrijke aanpakken zijn bij de ondersteuning van lokale vrijwilligersorganisaties, rond een bepaald thema of een bepaalde doelgroep. KrachtProeven worden mede uitgevoerd met inzet en financiële middelen van lokale en regionale partners.

Lees hier meer over de Krachtproeven van Kracht Lokaal


Hoe maken we de vrijwilligerscentrale toekomstbestendig?

De samenleving verandert. Dat heeft ook consequenties voor de vrijwilligerscentrales en steunpunten. Was het vroeger een kwestie van eenvoudig bemiddelen tussen vraag en aanbod aan vrijwilligers op lokaal niveau, tegenwoordig spelen andere factoren mee. Wat zijn de uitdagingen, problemen en kansen?

Lees meer


Vrijwilligerscolleges

De colleges onderscheiden zich van vrijwilligersacademies of andere vormen van aanbodgerichte deskundigheidsbevordering door de grote lokale betrokkenheid bij de deskundigheidbevordering van vrijwilligers. Mooie voorbeelden zijn gebundeld in een inspiratie boekje: Iedereen heeft een talent! Vrijwilligerscolleges in de praktijk.

Wil je zelf een vrijwilligerscollege oprichten of in stand houden? Maak dan gebruik van het handboek: Leer van elkaar: Handboek voor het landelijke initiatief vrijwilligerscolleges.

> lees meer.