Organisatieanalyse

In het verlengde van de strategie en missie is het goed de organisatie als geheel eens te bekijken. Hieronder vindt u diverse hulpmiddelen: van de omgeving tot de organisatiecultuur tot instrumenten met betrekking tot kwaliteit.


Cultuurproef

Methodiek bedoeld om de huidige organisatiecultuur in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk hoe de organisatie functioneert en welke normen en waarden kenmerkend zijn.

Download het document


 Zelfevaluatie

Het vrijwilligerswerk is niet zomaar onder een van de hoedjes van bestaande kwaliteitsinstrumenten te vangen. Deze zijn vaak te duur, arbeidsintensief of ingewikkeld. Movisie heeft daarom de Zelfevaluatie ontworpen voor organisaties die met vrijwilligers werken: resultaatgericht en relatief eenvoudig toe te passen.

Download de evaluatie


Criteria vrijwilligersorganisatie

Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet te geven. Wel bestaat er een algemene basisformulering. Al naar gelang het doel van de definitie kunnen hier criteria aan worden toegevoegd. Movisie heeft deze criteria voor u op een rijtje gezet en helpt u met het maken van uw eigen definitie.

Lees meer over de criteria


SWOT

Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Oftewel: wat zijn de sterke en zwakke kanten van uw organisatie, en welke kansen en bedreigingen zijn er?

Download het documentKwaliteitszorg

Download verschillende documenten over kwaliteit: checklisten en zelfevaluatiemodellen tot rapporten, onderzoeken en klachtensystemen.

Lees meer


Verenigingsscan

De Verenigingsscan is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Kunstfactor en Movisie. In dit project is de Groeimeter, een algemene organisatiescan van Movisie voor vrijwilligersorganisaties, aangepast voor de doelgroep van Kunstfactor. Hiermee is specifiek voor kunstverenigingen een diagnose-instrument ontwikkeld waarmee zij de sterktes en zwaktes van hun vereniging in beeld kunnen brengen, waarna vervolgens gewerkt kan worden aan een concreet verbeterplan.

Download de scan


Krachtmeting

Met de KrachtMeting van Movisie kunt u meten hoe sterk uw organisatie is. Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen? En is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in uw organisatie?

Lees meer


Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor steunpunten vrijwilligerswerk

Bent u benieuwd naar de mening van klanten over uw dienstverlening? Maak dan gebruik van KTO, het digitaal klanttevredenheidsonderzoek van Movisie. Hiermee kunt u zowel vrijwilligersorganisaties als individuele klanten eenvoudig bevragen op de verschillende diensten die u aanbiedt.

Lees meer


Resultaat en impactmeting voor goede doelen

Het belang voor goededoelenorganisaties om resultaten en ‘impact’ te meten groeit. In deze publicatie wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de verschillende achtergronden van het ‘impactdenken’ en wat veelgebruikte begrippen, zoalsresultaten, output, outcome en impact betekenen. Ook worden vele tips en voorbeelden gegeven aan goede doelen waar zij op kunnen letten bij het voorbereiden en uitvoeren van resultaat- en impactmeting. Na een introducerend hoofdstuk met achtergrondinformatie, wordt in tien stappen uitgelegd hoe goededoelenorganisaties resultaat- en impactmeten kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Download hier de Resultaat en impactmeting.


Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Maatschappelijke initiatieven zijn in. Burgers onderhouden hun eigen groen of organiseren activiteiten in het park. Buurtbewoners verenigen zich in hun eigen energiecoöperatie of patrouilleren door de wijk om meer veiligheid te garanderen. Maar welke initiatieven verdienen een structurele plek in onze samenleving? Hoe effectief en efficiënt kunnen en moeten initiatieven zijn? Wat als initiatieven concurreren met bestaande voorzieningen? Op deze en andere vragen probeert dit boek een antwoord te geven.

> Lees meer