Oudere vrijwilligers leveren waardevolle bijdragen

Bij vergrijzing ligt de nadruk meestal op de kosten. Weinig aandacht is er voor het potentieel van ouderen, ook nadat zij gestopt zijn met betaald werken. De Vakgroep Business-Society Management van de Erasmus Universiteit heeft in opdracht van 50plus zowel de economische als de toegevoegde waarde van oudere vrijwilligers onderzocht. Ook bekeken zij in hoeverre de verhalen over de optredende verdringing van betaalde arbeid door oudere vrijwilligers op de arbeidsmarkt waar zijn.

Het onderzoek schept helderheid over de positie van ouderen binnen het brede spectrum van vrijwilligersactiviteiten en de toegevoegde waarde van oudere vrijwilligers in onze samenleving. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend: de toegevoegde waarde van onze ouderen is duidelijk en aantoonbaar en negatieve verhalen over verdringing blijken zelden waar.

> Klik hier voor meer informatie en om het onderzoek te downloaden.