Seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk

Seksueel ongewenst gedrag is niet alleen een probleem van de kerk of de sport. Het is een maatschappelijk probleem. Veel misbruik dat binnen een vrijwilligersorganisatie voorkomt, begint daarbuiten en andersom. Ook weten we dat de meerderheid van de daders bekenden zijn van het slachtoffer. Het vrijwilligerswerk kan het dan ook niet alleen oplossen. Gemeenten mogen zich best wat actiever opstellen om het vrijwilligerswerk veilig te maken, aldus Ronald Hetem van Movisie.

Een voor de hand liggende actie van gemeenten is het promoten van de gratis VOG bij lokale vrijwilligersorganisaties. De VOG - een Verklaring Omtrent Gedrag – geeft aan dat iemand geen strafbaar feit heeft gepleegd. Normaal kost een VOG € 41 en dat is een veelgehoord bezwaar van vrijwilligersorganisaties om van vrijwilligers te eisen. Sinds 2015 is de VOG echter gratis voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking. Uit recente evaluatie van de regeling Gratis VOG blijkt dat slechts een beperkt aantal van deze organisaties gebruik maakt van de gratis regeling. Meerdere gemeenten hebben inmiddels besloten de VOG voor deze groep te financieren. Het zou mooi zijn als meer gemeenten dit voorbeeld volgen

Lees hier het volledige opiniestuk van Ronald Hetem

Dit artikel is eerder verschenen in Binnenlands Bestuur.