Wat is NOVi?

Vrijwilligerscentrales en -steunpunten die lid zijn van NOV, hebben een eigen landelijk netwerk binnen de vereniging onder de naam Netwerk Ondersteuning Vrijwillige inzet (NOVi). NOVi heeft tot doel:

  • Uitwisselen kennis
  • Gezamenlijke visie op vrijwillige inzet
  • Actuele maatschappelijke thema’s en vraagstukken behandelen die voor centrales interessant zijn
  • Identiteit en imago, betere profilering van steunpunten.

Achtergrond netwerk

In 2008, onder andere tijdens de conferentie “Zichtbaar en herkenbaar” en in een enquête, hebben de vrijwilligerscentrales en -steunpunten die lid zijn van NOV aangegeven wat hun wensen zijn ten aanzien van hun belangenvereniging NOV. 
Wensen en behoeften die uit dit onderzoek naar voren kwamen, zijn gepresenteerd aan het bestuur van NOV. Deze heeft ingestemd om met een aantal verbeterpunten aan de slag te gaan.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek: 

  • Vrijwilligerscentrales en -steunpunten die lid zijn van NOV, hebben behoefte aan een eigen landelijk netwerk binnen de vereniging. 
  • Uitwisseling van kennis moet de basis zijn van dat netwerk. 
  • Het belangrijkste eerste stap van dit landelijke netwerk is om met elkaar in gesprek te gaan over een gezamenlijke visie op vrijwillige inzet, de ondersteuningsinfrastructuur in Nederland en de rol van NOV daarin.
  • Ook actuele maatschappelijke thema’s en vraagstukken, het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, kwaliteitsverbeteringen en versterkingen van het imago van het vrijwilligerswerk komen op de agenda van het landelijk netwerk.
  • De vorm van het nieuwe landelijke netwerk is een afvaardiging van regionale (of thematische) samenwerkingsverbanden, die enkele keren per jaar samen komen.

In het rapport NOV branche VWC's, Onderzoek naar de wensen van vrijwilligerscentrales kunt u de resultaten van het onderzoek van 2008 nalezen.

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings