Training In veilige handen

Opstellen en implementatie van beleid tegen ongewenst gedrag en seksueel misbruik in maatschappelijke organisaties.

Door de vele berichten over ongewenst gedrag en seksueel misbruik door vrijwilligers in de media kunnen vrijwilligersorganisaties er niet meer onderuit om maatregelen te nemen. Het project ‘In veilige handen’ is een landelijk project om organisaties te ondersteunen bij het opstellen en invoeren van beleid om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen.  In de cursus worden de 5 stappen voor adequaat preventief beleid toegelicht en krijgen deelnemers instrumenten in handen waarmee ze in de eigen organisatie aan de gang kunnen.  

In veilige handen is langlopend project waarin wordt samengewerkt met Scouting Nederland en NOC*NSF, Binnen het project zijn is een breed pallet aan materialen, methoden, voorbeelden en instrumenten ontwikkeld die vrijwilligersorganisaties kunnen inzetten om ongewenst gedrag of misbruik te voorkomen. Deze zijn te vinden op www.inveiligehanden.nl. Voor de verspreiding en de toepassing van dit instrumentarium, bieden we opleidingen aan voor vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties en ondersteuners in het vrijwilligerswerk.

Onder vrijwilligersorganisaties leven veel vragen over het invoeren van maatregelen tegen ongewenst gedrag en seksueel misbruik. Ze kunnen wel een helpende hand gebruiken, bijvoorbeeld door een training of door een professionele adviseurs van het lokale of regionale vrijwilligerssteunpunt. Voor deze ondersteuners is dit echter ook geen gesneden koek. In de cursus krijg je antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarom is dit een moeilijk onderwerp is om te bespreken en hoe je er toch over kan praten?
  • Hoe geef je voorlichting over In veilige handen?
  • Welke werkvormen kun je gebruiken om de organisatie te motiveren aan de slag te gaan?
  • Hoe doe je een risico-inventarisatie?
  • Hoe help je een organisatie om tot omgangsregels en een gedragscode te komen?
  • Wat is een meldprotocol en hoe zorg je dat er meldingen gedaan kunnen worden binnen organisaties?
  • Waarom is een aannamegesprek belangrijk en hoe voer je ongemakkelijk gesprek?
  • Wat zijn bekende valkuilen en hoe kun je organisaties ondersteunen om die te ontwijken?
  • Hoe bouw je een lokaal netwerk op van hulpinstanties?

De training is twee dagdelen. Na afloop kun je de instrumenten, methoden en voorbeelden gebruiken om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen. Ook kun je een actieplan opmaat voor de organisatie maken en kun je andere hierover informeren. Tevens ben je in staat vragen over dit onderwerp voor jouw organisatie te beantwoorden.

Meer informatie over de eerstvolgende training

Ben je geïnteresseerd in deze cursus dan kun je je daarvoor opgeven bij Trainingsbureau van Movisie tel 03-7892222. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. De kosten hiervoor zijn € 290,-. Lunches en cursusmap zijn inbegrepen. Meer informatie over de cursus en de datum waarop deze gegeven wordt: Ronald Hetem 06 55 44 0975.