Verenigingsmanagement

Goed vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement kunnen bijdragen aan een vitale vereniging waarin leden graag een steentje bijdragen. De uitdaging voor de vereniging is om de motivatie en plezier van de moderne vrijwilliger te combineren met de professionaliteit die het werk steeds meer vraagt. MOVISIE helpt u hierbij.

Wij helpen u vragen te beantwoorden als:

  • Hoe draag ik zorg voor een cultuur die uitnodigt tot actief lidmaatschap?
  • Hoe stuur ik vrijwilligers aan?
  • Hoe help ik vrijwilligers kwaliteit te leveren?
  • Hoe kan ik vrijwilligers aan mijn vereniging binden?
  • Hoe draag ik zorg voor een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers?

Meer informatie

Basisboek vrijwilligersmanagement
Het 'Basisboek vrijwilligersmanagement' biedt een combinatie van theorie en ervaringskennis en is daarmee een zeer praktijkgerichte handleiding voor dit managen van motivatie. Lees hier meer over het basisboek vrijwilligersmanagement.

Verenigingsscan
De verenigingsscan is een diagnose-instrument voor kunstverenigingen waarmee zij de sterktes en zwaktes van hun vereniging in beeld kunnen brengen, waarna vervolgens gewerkt kan worden aan een concreet verbeterplan. De scan kan ook door andere dan kunstverenigingen gebruikt worden. Download de verenigingsscan.