Burenhulp

Bouwen aan buurthulp

Er bestaat geen blauwdruk van Buurthulp: iedere buurt kent weer mensen met eigen, bijzondere kennis en vaardigheden, en in iedere wijk spelen verschillende behoeften aan hulp en ondersteuning.

Dit handboek helpt u om Buurthulp te organiseren. U ontdekt hoe u in uw buurt interesse en betrokkenheid kan creeren voor Buurthulp, hoe u een (stuur)groep opzet, helpende handen werft, zichtbaar wordt in de buurt, keuzes maakt voor een goed matchingssysteem van vraag en aanbod en hoe u professionele partners erbij betrekt.

Lees meer.

Informele laagdrempelige hulp veilig opzetten

Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair. Buuv.nl en zorgvoorelkaar.nl zijn de bekendste voorbeelden. Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen? Movisie schreef daarom voor bemiddelingswebsites en andere betrokkenen een handreiking met tips om misstanden te voorkomen: Vertrouwen onderbouwen.

Lees meer

Bemiddelingssites; de verbeterpunten

Er komen steeds meer websites waarop mensen hulp kunnen vragen of aanbieden. Websites zoals buurthulp.nl, wijkconnect.com, mijnbuurtje.nl, handjehelpen.nl, wehelpen.nl of zorgvoorelkaar.com kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de hulp en zorg voor mensen in hun directe woonomgeving. Maar er zijn wat verbeterpunten voordat deze digitale bemiddeling daadwerkelijk impact kan hebben.

Lees meer.

Buurthulp in 2014.  Zes praktijkvoorbeelden

Hoe kunnen we in een buurt of wijk onderlinge hulp- en dienstverlening organiseren? In 'Buurthulp in 2014 - zes praktijkvoorbeelden' beschrijft Movisie zes praktijkvoorbeelden van Buurthulp. Al deze projecten brengen vraag en aanbod bij elkaar, en allemaal doen zij dat op hun eigen wijze. Een blauwdruk blijkt niet te bestaan, maar in de praktijk zijn er wel veel mogelijkheden.

Lees meer.

Vrijwilligers gezocht! voor hulp in de wijk.

In hoeverre kan de inzet van burenhulp een oplossing zijn voor hulp die kwetsbare burgers in een wijk nodig hebben? Deze vraag stond centraal in een onderzoek dat op verzoek van de regio Drechtsteden plaatsvond. In deze regio lopen diverse pilots voor wijkgerichte vrijwillige inzet. Het onderzoek heeft een aantal kansen en bedreigingen op een rijtje gezet.

Lees meer.