Online vrijwilligerswerk

De term online vrijwilligerswerk verwijst naar taken die verricht worden zonder marktconforme compensatie, zonder dwang, in georganiseerd verband en grotendeels ten behoeve van andere mensen of voor de samenleving, en die geheel of gedeeltelijk verricht worden via internet.

Online vrijwilligerswerk is niet nieuw. Overal ter wereld, maar vooral in de VS en Canada zijn al veel vrijwilligers online actief. Ook in Nederland ontwikkelen zich nu steeds meer initiatieven, maar er wordt nog maar weinig kennis en ervaring uitgewisseld tussen organisaties.

Kennis en goede voorbeelden

Movisie wil zoveel mogelijk kennis over, en voorbeelden van online vrijwilligerswerk verzamelen. Zoals www.velehanden.nl, een crowdsourcingwebsite met vrijwilligers die zich inzetten om archieven online toegankelijk te maken. Dat doen ze door vanaf een computer (thuis of daar waar internet is) scans te indexeren en te controleren.

Kent u voorbeelden van online vrijwilligerswerk, werkt u met (internationale) online vrijwilligers, of bent u van plan hier op korte termijn mee aan de slag te gaan? Mail het naar Mark Franken.