Vier manieren om extra inkomsten te verwerven

De overheidssubsidies voor vrijwilligersorganisaties nemen af. Om dit te compenseren, zijn vrijwilligersorganisaties vaak op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Vereniging NOV onderzocht het verloop van die zoektocht onder 234 organisaties. En de knelpunten die zij hierbij tegenkomen. Knelpunten zoals de ingewikkelde subsidieaanvraagprocedures, de uitgebreide verantwoording en de beperking op de verhuur van de eigen ruimten.

Doordat de zoektocht naar andere inkomstbronnen vaak voor problemen zorgt, zit er voor een deel van de organisaties niets anders op dan het verhogen van het lidmaatschap. Meer dan kwart van de organisaties geeft in de enquête aan het lidmaatschap verhoogd te hebben.

Er zijn vier manieren van het werven van extra inkomsten die veel organisaties noemen, elk met zijn eigen knelpunten:

  • Extra subsidie aanvragen bij fondsen of overheid
  • Organiseren van festiviteiten
  • Bieden van betaalde diensten en producten
  • Verhuren van eigen accommodatie

Daarnaast  wordt een enkele keer ook de aanpassing van het bestemmingsplan genoemd. Dit is relevant voor organisaties die uit kostenoverweging een accommodatie willen delen of willen verhuren als slaapgelegenheid voor groepen. Aanpassing van het bestemmingsplan is een ingewikkelde en tijdrovende procedure die veel organisaties frustreert

Klik hier voor het volledige artikel en om het onderzoek te downloaden (pdf)