Voor stageaanbieders

Hieronder vind u praktische hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het opzetten, organiseren en uitvoeren van Maatschappelijke stages. De documenten zijn geselecteerd op hun blijvende bruikbaarheid, ondanks dat er in de tekst soms wordt verwezen naar de niet meer bestaande wettelijke verplichting. Deze pagina is primair bedoeld voor stageaanbieders. Scholen vinden informatie op het Online informatiepunt

Stappenplan voor stageaanbieders

Dit stappenplan kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met de planning, voorbereiding en uitvoering van uw taken als bieder van stageplaatsen voor een maatschappelijke stage. In 11 stappen doorloopt u het traject, van eerste oriëntatie tot evalueren en uitbouwen.

Download hier het stappenplan.

Handboek voor de stagebegeleider

Een handleiding maatschappelijke stages voor u als stageaanbieder, welke door alle middelbare scholen in Zuid Oost Gelderland werd gehanteerd in het schooljaar 2009-2010, en nog veel bruikbare elementen bevat.

Download hier het handboek.

7 Stageconcepten voor stagebieders

Als organisatie kunt u de stage op verschillende manieren inrichten; bijvoorbeeld in een project of voor langere tijd een vast moment in de week. Of U kunt leerlingen elkaar in laten werken, of koppelen aan een vaste vrijwilliger. Deze publicatie biedt een beschrijving van zeven verschillende stageconcepten.

Download hier deze publicatie

Is uw organisatie jongerenproof?

Via onderstaande vragenlijst kunnen organisaties een beeld krijgen in hoeverre ze zijn toegerust op scholieren die een maatschappelijke stage komen lopen. De lijst helpt hen om inzichtelijk te krijgen waar nog verbeterpunten liggen.

Download hier de vragenlijst.

Gespreksstarter voor stagebieders

Wanneer u voor een korte periode een of meerdere Maatschappelijke Stagiaires binnen uw organisatie krijgt, merkt u dat het wellicht niet altijd even makkelijkis om het gesprek met hen aan te gaan. In deze gespreksstarter staan voorbeeldvragen om het gesprek te openen en door te vragen.

Downloand hier de gespreksstarter.