Vrijwilligers belonen en behouden

Hoe geef je vrijwilligers erkenning, waardering en beloning? Zelf vinden vrijwilligers ‘dank je wel’ vaak al genoeg. Maar als je vrijwilligers wilt behouden, moet je meer doen. Voor vrijwilligers horen erkennen, waarderen en belonen bij elkaar. Het gaat ze niet om een materiële vergoeding zoals een cadeautje, kerstpakket of tegoedbon. Deze vorm van beloning is leuk meegenomen maar niet de reden dat iemand vrijwilligerswerk doet.

Uit verschillende studies blijkt dat je vrijwilligers kunt belonen door tegemoet te komen aan hun motivatie. Het gaat daarbij om de intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie is voor iedere persoon anders. Voor de een gaat het om kennis en ervaring opdoen, voor de ander om het uitbouwen van het eigen netwerk of een zinvolle dagbesteding. Hoe weet je als organisatie wat de intrinsieke motivatie is van een vrijwilliger? De kortste route is: ernaar vragen en ook dóórvragen, bijvoorbeeld via de vrijwilligers tevredenheidstoets. Door in te spelen op die motivatie, kun je vrijwilligers belonen en langer behouden.

Lees hier het volledige artikel