Vrijwilligerswerk zonder drempels

Mensen met een beperking doen minder vaak vrijwilligerswerk dan de gemiddelde Nederlander. Toch willen velen van hen dat graag. Het realiseren van vrijwilligerswerk voor deze doelgroep heeft wel een extra impuls nodig.

Movisie, landelijk kennis- en adviesbureau voor sociale vraagstukken, is daarom vorig jaar, samen met MEE IJsseloevers en Heliomare, en met steun van het Oranje Fonds het project ‘Talentvolle mensen met beperkingen actief in de buurt’ gestart. Daarbij wordt ingezet op duurzame (keten)samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties om de drempel naar vrijwilligerswerk te verlagen. Organisaties krijgen hulp bij het begeleiden van hun nieuwe vrijwilligers.

De ervaringen van de deelnemers samenwerkingspartners zijn nu onderzocht en gepresenteerd in een monitor. Daaruit blijkt dat de aanpak van het totale project helpt om de doelstelling te realiseren.

Lees hier meer en download de monitor