Kansspelbelasting

Voor het spekken van de clubkas wordt door veel vrijwilligersorganisaties gebruik gemaakt van kansspelen. Over de inkomsten uit kansspelen moet belasting worden betaald. Hier leest u alles over kansspelbelasting en vrijwilligerswerk.


Wet op de kansspelen

Voor extra inkomsten of om een speciale aanschaf te financieren kunnen door vrijwilligersorganisaties loterijen, kien- en bingoavonden, prijsvragen, of een rad van fortuin georganiseerd worden. Alleen prijzen groter dan € 454 worden belast. Ook wanneer de inleg groter is (het lootje of bingokaart duurder is) dan de te winnen prijs hoeft er geen belasting betaald te worden.

Wat is een kansspel?

In de Wet op de kansspelen worden alleen die spelen waar de deelnemers geen invloed hebben op de uitslag aangemerkt als kansspelen. Het lot beslist wie de prijs wint. Behendigheidspelletjes of prijsvragen waarbij een jury de winnaar aanwijst vallen niet onder de kansspelen. Het wel of niet aanwijzen van de winnaar door een jury is hierbij bepalend of het een kansspel is of niet. Wanneer de winnaar van een prijsvraag niet wordt aangewezen door een jury maar uit alle inzenders wordt getrokken is het wel weer een kansspel. Immers het lot bepaald de winnaar. Voorbeelden van kansspelen zijn alle vormen van loterijen en bingo. Ook het rad van fortuin valt hier onder.

Wie betaalt de kansspelbelasting

De organisator van het kansspel moet de belasting op de uit te keren prijs inhouden en afdragen aan de belastingdienst. Aangifte gebeurt met het aangiftebiljet kansspelbelasting. De organisator betaalt de belasting voor de winnaar. Als de organisator geen belasting inhoudt op de prijs en het ‘bruto’ bedrag uitkeert kan de winnaar daarop aangesproken worden en moet de winnaar alsnog belasting betalen. Wanneer sprake is van een buitenlandse organisator en een Nederlandse winnaar moet de winnaar zelf aangifte doen op het aangiftebiljet kansspelbelasting.

Bij spelautomaten wordt de kansspelbelasting bepaald over de bruto spelopbrengsten. Dit is het verschil tussen de totaal ontvangen inzet en de uitgekeerde prijzen in een vastgestelde tijdsperiode. De belasting wordt door de speelautomaathouder betaald.

Het formulier voor de kansspelbelasting kan aangevraagd worden bij de belastingdienst.

Vrijstelling van kansspelbelasting

Wanneer de te winnen prijs niet boven de €454 komt, hoeft er geen belasting betaald te worden. Wanneer iemand binnen één speelronde meerdere prijzen kan winnen moet het totaal bedrag van het prijzen opgeteld worden. Bijvoorbeeld bij de bingo waar bedragen te winnen zijn voor één rijtje, twee rijtjes en een volle kaart. Wint dezelfde persoon met hetzelfde bingoplankje meerdere prijzen dan moeten deze opgeteld worden en wanneer het bedrag boven de €454,- uitkomt moet Kansspelbelasting betaald worden. Prijzengeld hoeft niet opgeteld worden wanneer deze gewonnen zijn in verschillende ronden waarbij iedere keer opnieuw dezelfde kans voor iedereen aanwezig is om te winnen. Bijvoorbeeld bij verschillende trekkingen van een loterij waarbij iedere trekking met nieuwe lootjes gedaan wordt. Er kunnen dan geen twee prijzen op het zelfde lootje vallen. Wanneer iemand meerdere prijzen wint is dat in afzonderlijk spelen gebeurt.

Prijzen in natura

Wanneer de prijs geen geldbedrag is maar een product, moet voor de belasting de waarde van het product bepaald worden. Wanneer deze waarde boven het vrijgestelde bedrag van €454 komt dient over het bedrag belasting betaald te worden.

De hoogte van de belasting

De kansspelbelasting bedraagt 29%. Over alle prijzen boven de € 454 moet 29% belasting betaald worden over het gehele bedrag. Dat geldt al voor bedragen vanaf € 455. Daarvan is de kansspelbelasting: 0.29 x €455 = €131,95. Voor de winnaar kan het dus voordeliger zijn om een prijs onder de €454 te winnen. Ook als de prijs een product is moet 29% over de waarde van het product betaald worden wanneer het product duurder is dan €454.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van kansspelbelasting.

Jurisprudentie

Hier vindt u enkele uitspraken van de rechtbank inzake kansspelbelasting.