Legionellapreventie

Organisaties met een eigen accommodatie moeten maatregelen nemen voor de preventie van legionellabesmetting. Dit is een bacterie die door ‘bedorven’ water verspreid wordt. Organisaties met douches en baden moeten hier extra alert op zijn evenals organisaties die gebruikmaken van sproeiinstallaties.

Waterleidingwet

Naar aanleiding van grootschalige incidenten waarbij meerdere mensen ziek zijn geworden of zijn overleden door besmetting met de legionellabacterie, is de regeling legionellapreventie opgenomen in de  Drinkwaterwet . In deze regeling wordt iedereen die water verstrekt aan anderen verplicht er voor te zorgen dat dit deugdelijk water is.

De risico’s van legionella besmetting zijn in verschillende locaties anders. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen locaties met een hoog risico en locaties met een laag risico. Onder de hoog risicocategorieën vallen ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, asielzoekerscentra, gevangenissen, kampeerterreinen, bungalowparken en hotels. Accommodaties die onder de lage risicocategorie vallen zijn kindercentra, sportaccommodaties, wooncomplexen en bedrijven. De meeste vrijwilligersorganisaties vallen in de lage risicocategorie.

Eigenaren of beheerders van een locatie met een hoog risico zijn verplicht eens in de drie jaar een risicoanalyse te maken en maatregelen te nemen om legionellabesmetting via het water te voorkomen. Ook zijn ze verplicht om het leidingwater periodiek op legionellabacterie te controleren.

Verreweg de meeste vrijwilligersorganisaties behoren tot de lage risicocategorie en vallen buiten de legionellaregeling. Er is dan geen verplichting om de waterinstallatie op legionella te controleren.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van legionellapreventie.