Tabakswet

Ook voor vrijwilligersorganisaties gelden de regels uit de Tabakswet.

Tabakswet

Voor alle gebouwen van gesubsidieerde instellingen of gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn geldt een rookverbod. In de Tabakswet zijn ook bepalingen opgenomen met betrekking tot de verkoop van tabaksproducten en de reclame ervoor. Dit rookverbod is bedoeld om de schadelijke gevolgen van het roken terug te dringen en een gezondere levensstijl te stimuleren.

Rookruimten

Organisaties mogen binnen in de accommodatie één (of meer) rookruimte(n) inrichten. Een rookruimte moet afsluitbaar en aangeduid zijn als rookruimte. Verder mag buiten de rookruimte geen hinder of overlast door tabaksrook ontstaan. Er gelden geen eisen ten aanzien van de afmeting, inrichting of luchtverversing van de rookruimte. Het advies is wel om aandacht te besteden aan luchtverversing in een rookruimte om het klimaat binnen in de rookruimte acceptabel te houden en hinder en overlast buiten de rookruimte te voorkomen. Voor gebouwen met twee of meer wachtruimten, kantines of recreatieruimten mag in de kleinste ruimte worden gerookt. Dit geldt alleen als hierdoor geen hinder of overlast wordt veroorzaakt. Het is overigens niet verplicht om een rookruimte te maken. Het is de keuze van de organisatie om voor bezoekers en vrijwilligers die willen roken een rookruimte in te richten.

Open lucht

De wetgeving is beperkt tot besloten ruimten en geldt niet in de open lucht. Buiten mag dus gerookt worden. Het gaat dan onder meer om roken op een buitenterras. Met een buitenterras wordt een terras bedoeld dat in de open lucht ligt. Het gaat dus niet om inpandige terrassen zoals in een winkelcentrum of een terras in een feesttent. Roken op een buitenterras is ook toegestaan als er sprake is van een overkapping (parasols, luifel, etc.) met een afscheiding aan de zijkant. Voorwaarde is wel dat als er een overkapping is er in ieder geval een van de langste zijden van het buitenterras volledig open is (niet is afgeschermd). Zodra een terras zowel aan de bovenzijde als aan alle zijkanten is afgesloten, is er geen sprake meer van een buitenterras en mag er dus niet gerookt worden. Ook hier geldt dat de tabaksrook van een buitenterras niet mag leiden tot hinder en overlast binnen in de gelegenheid.

Verbod op tabaksreclame en sponsoring

Vanaf 7 november 2002 geldt voor de meeste vormen van tabaksreclame een verbod. Deze maatregel moet ertoe bijdragen dat minder jongeren gaan roken. Het gaat niet alleen om televisie- en radioreclame; dat verbod bestond al. Het gaat bijvoorbeeld ook om reclame op billboards, in clubbladen en op internet. Voor de reclame in kranten en tijdschriften ging het reclameverbod in op 1 januari 2003. Een tabaksfabrikant mag ook geen evenementen, festivals of prijzen meer onder zijn merknaam sponsoren of gratis tabaksproducten uitdelen. Alleen in bepaalde gevallen is reclame of sponsoring voor tabaksproducten nog toegestaan, zoals bijvoorbeeld in tabaksspeciaalzaken of bij het gebruik van merknamen en beeldmerken die ook gebruikt worden voor andere producten dan tabak en rookwaren en voor november 2002 al bestonden. Feit blijft dat onder de merknaam geen reclame gemaakt mag worden voor het tabaksproduct.

Verbod op verkoop

Het is verboden tabak en rookwaren te verkopen buiten de tabaksspeciaal zaken. Dat geldt ook voor sigarettenautomaten.

Boetes

Wie de Tabakswet overtreedt, kan op een boete rekenen. De hoogte van de boete hangt af van de aard en de ernst van de overtreding die is begaan en ligt tussen de €300,- en €45.000,-. Bij de tweede overtreding kan de boete oplopen tot €135.000,-. De boete is een zogenaamde bestuurlijke boete, wat betekent dat deze niet door de rechter maar door de minister van Volksgezondheid wordt opgelegd.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van de Tabakswet.

Instrumenten