Stichting Zijn

197 keer bekeken 0 reacties

Deze organisaties zijn aangesloten bij Vereniging NOV, de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland, en zij ondersteunen met hun lidmaatschap onder meer het bestaan van het Platform Vrijwillige Inzet. Zij dragen het vrijwilligerswerk een warm hart toe. Kijk eens of jij hen kunt helpen! Zij kunnen vast en zeker iets voor jou betekenen. 

Nog lang niet alle leden van Vereniging NOV staan op deze pagina. Hier werken we aan!

Stiching ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de burgers van Goeree-Overflakkee.

Wat we doen

De Stichting is dé welzijnsorganisatie op het eiland Goeree-Overflakkee, die een breed, gedifferentieerd en kleinschalig aanbod levert op het gebied van peuterspeelzalen, welzijn en cultuur. Een aanbod dat dicht bij de mensen staat ten behoeve van hun welzijn, met een verbindende insteek, die uitgaat van de lokale situatie met respect voor een ieder. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jeugd zien wij als een onderdeel van welzijn.

Hoe kun je meedoen?

https://zijngo.nl/vrijwilligers/go-voorelkaar

Contact

https://www.zijngo.nl/contact

Afbeeldingen

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen