Uitgelicht

Twee op de drie scholen houdt maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is niet meer verplicht, desondanks bieden twee van de drie scholen de maatschappelijke stage nog steeds aan, of zijn van plan dit het komende schooljaar te gaan doen. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een door haar in december 2016 uitgevoerd onderzoek, waarin naast de maatschappelijke stage ook de invulling van de burgerschapsvorming is onderzocht.

Oproep om mee te doen aan Europees onderzoek

Movisie onderzoekt hoe vrijwilligers bijdragen aan de kwaliteit van de diensten binnen maatschappelijke instellingen. Dit onderzoek is onderdeel van een internationaal project met vijf andere Europese organisaties. Zo ontstaat een beeld van hoe maatschappelijke organisaties in Europa vrijwilligers inzetten en de manier waarop ze dat doen. Dit alles om van elkaar te leren en om het vrijwilligersmanagement te versterken over onze landsgrenzen heen.

Evaluatie regeling gratis VOG

Hoe vaak wordt de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door vrijwilligersorganisaties gebruikt? Wordt deze ook gebruikt waarvoor zij bedoeld is? Op welke punten zijn verbeteringen nodig en/of mogelijk? Dit en andere vragen komen aan de orde in de evaluatie die adviesbureau Van Montfoort heeft uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

EU richt vrijwilligersbrigade voor jongeren op

Jongeren van 18-30 jaar kunnen zich melden voor vrijwilligerswerk of een stage in een EU-land. Het vrijwilligerswerk of de stage mag twee tot twaalf maanden duren. De vrijwilligers krijgen naast een vergoeding voor hun onkosten en onderdak ook een paar euro per dag als zakgeld. De EU betaalt verder hun ziektekosten en reisverzekering. Na voltooiing van het vrijwilligerswerk of de stage, krijgt de deelnemer een Europees certificaat.

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen: 10 tips

Meer vluchtelingen in de Nederlandse asielopvang moeten zo snel mogelijk na aankomst in Nederland vrijwilligerswerk gaan doen om de taal te leren en de samenleving te leren kennen. Het is goed voor het leren van de Nederlandse taal en kennismaking met de 'Nederlandse manier van werken', stelt minister Asscher (SZW). Hij heeft daarom € 1 miljoen beschikbaar gesteld om in zeker 25 opvanglocaties vluchtelingen te koppelen aan organisaties die vrijwilligers zoeken. Verschillende partijen gaan daarom nu aan de slag met vrijwilligerswerk en vluchtelingen. Wat is er nodig om het goed te laten verlopen?