Bestuur & Dank

2027 keer bekeken 0 reacties

In juni is het bestuur versterkt met Marianne Besselink. Zij heeft de voorzittersfunctie overgenomen van de twee tijdelijk functionerende voorzitters Fedde Boersma en Menne Scherpenzeel. Het bestuur werkt verder aan een moderne participatieve werking van Vereniging NOV.

Focus is de versterking en innovatie van het organiseren door en van vrijwilligers. Het bestuur zelf acteert coöperatief met aandacht en ruimte voor de verschillende portefeuilles. Bestuur en bureau pakken vooral een rol als kennismakelaar en zetten in netwerken en via het  Platform Vrijwillige Inzet in op uitwisseling van kennis die bij de leden aanwezig is.  

Activiteiten bestuur

Het bestuur heeft zeven keer vergaderd waarvan één vergaderdag het verenigingsbeleid betrof. Het  bestuur geeft inhoud en verantwoording aan de vaste verenigingsonderwerpen in het beleids/werkplan- en de begrotingscyclus, en is daarnaast richtinggevend voor de inhoudelijke programmering van de ALV’s.  Agendapunten waren verder:

  • Focus bepalen voor het meerjarenplan Nationaal Jaar 2020-2022
  • De inrichting en uitwerking van de Maatschappelijke Diensttijd
  • Betekenis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ( SDG’s) voor het vrijwilligerswerk
  • Toepassing van de contributiesystematiek van NOV
  • Voortgang van de grote maatschappelijke projecten van NOV; Samen Ouder Worden, Gratis VOG en Goed Geregeld.
  • Internationale vertegenwoordiging van NOV in Europees (CEV) en mondiaal (IAVE) uitwisselingsverband. 

Samenstelling bestuur in 2019

In 2019 waren de volgende bestuursleden actief: Marianne Besselink, Fenna Noordermeer, Saskia Buijk, Willemijn Gerritsen, Menne Scherpenzeel, Fedde Boersma en Norman Uhlenbusch.  

Dank (want we kunnen het niet zonder jou!)

Vereniging NOV dankt in de eerste plaats alle leden voor de samenwerking, het delen van expertise en onderlinge ondersteuning. De leden maken Vereniging NOV! Naast de leden willen we zeker ook alle financiers, partners en vrijwilligers bedanken. Ook zij hebben in hoge mate bijgedragen aan wat we in 2019 hebben bereikt.

Speciaal willen we noemen:

De vrijwilligers van de selectiecommissie en de jury voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Alle adviseurs in het netwerk Goed Geregeld en onze kernvrijwilligers Cees van den Bos (mooie opsomming van MDT in het buitenland, Cees!), André Hudepohl en natuurlijk Jolieke Schroot, onze vrijwillige bestuurssecretaris.

De leden van de vaste netwerken van NOV: Wet- & Regelgeving, LOVZ, Lobby & Communicatie, platform Vrijwilligers Talentmanagement.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in hun coördinerende rijksfunctie, Kernteam MDT, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rond WW en inburgering, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Justis en CIBG voor hun werk rond de Regeling Gratis VOG.

Erasmus Universiteit (RSM Lucas, Philine, Stephanie en Lonneke), VNG, SCP, CBS, LSAbewoners, Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland,  Pharos, COA, Oranje Fonds, Lokale Fondsen Nederland, Kansfonds, RCOAK, VSBfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds 1818, KNHM Foundation, KF Hein Fonds, Porticus,  LKCA, Movisie, Universiteit voor Humanistiek, VU Werkgroep Filantropische Studies, Adviseurs VITA netwerk, DNA, Doeldenker, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen, NOC*NSF, Instituut Sportrechtspraak (ISR), Motivaction,  Sociaalwerk Nederland, Mett Community, en niet te vergeten Jolieke Schroot als vrijwillig notulist en bestuurssecretaris. Ook de oprechte interesse, betrokkenheid en inhoudelijke bijdragen van Kamerleden, wethouders en beleidsmedewerkers hebben gezorgd voor een beter vrijwilligersklimaat.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen