Uitgelicht

Vier manieren om extra inkomsten te verwerven

De overheidssubsidies voor vrijwilligersorganisaties nemen af. Om dit te compenseren, zijn vrijwilligersorganisaties vaak op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Vereniging NOV onderzocht het verloop van die zoektocht onder 234 organisaties. En de knelpunten die zij hierbij tegenkomen. Knelpunten zoals de ingewikkelde subsidieaanvraagprocedures, de uitgebreide verantwoording en de beperking op de verhuur van de eigen ruimten.

De woelige wereld van lokale initiatieven

Het fenomeen 'burgerinitiatief' maakt de tongen los. Sommigen zien een nieuwe democratie gloren, anderen ontwaren vooral uitbuiting van vrijwilligers. Het boek De ondernemende burger werpt een blik achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen? Wat is hun motivatie, wat presteren ze en hoe komen ze aan geld?

Informele laagdrempelige hulp veilig opzetten

Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair. Buuv.nl en zorgvoorelkaar.nl zijn de bekendste voorbeelden. Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen? Movisie schreef daarom voor bemiddelingswebsites en andere betrokkenen een handreiking met tips om misstanden te voorkomen.

Actuele cijfers over vrijwillige inzet

Blijft het aantal vrijwilligers constant of is er sprake van een daling? Movisie zet de feiten op een rijtje door middel van de geheel vernieuwde factsheet ‘Feiten en cijfers Vrijwillige Inzet’