Uitgelicht

Investeren in vrijwilligersbeleid levert veel op

Het opstellen van een goed vrijwilligersbeleid vergt aandacht en tijd. De opbrengsten worden niet altijd gelijk duidelijk. Dus waarom zou je er als bestuurslid of vrijwilligerscoördinator aan beginnen? Hoogste tijd voor een goed gesprek met Ronald Hetem, medeauteur van de nieuwe editie van het basisboek vrijwilligersmanagement dat dit najaar verschijnt, over nut en noodzaak van vrijwilligersbeleid.

Hoe pak je crowdfunding succesvol aan

Steeds minder gemeenten en provincies geven lokale vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke projecten nog structureel subsidie. Een opkomend fenomeen als crowdfunding wordt daar en tegen steeds belangrijker bij het van de grond krijgen van initiatieven. Veel gemeenten en vrijwilligersorganisaties vragen zich af hoe zij hier het beste op kunnen inspelen. Een overzicht van internetbronnen die daarbij kunnen helpen.

De waarde van vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken dat die waarde niet vanzelfsprekend is.

Een burgerinitiatief waaraan iedereen kan meedoen

Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide, autochtone Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe zorg je ervoor om ook andere mensen bij het initiatief te betrekken? Kennisplatform Integratie & Samenleving ging op zoek naar bestaande kennis en methodieken over inclusie bij burgerinitiatieven en benoemen knelpunten en succesfactoren. 

Seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk

Seksueel ongewenst gedrag is niet alleen een probleem van de kerk of de sport. Het is een maatschappelijk probleem. Veel misbruik dat binnen een vrijwilligersorganisatie voorkomt, begint daarbuiten en andersom. Ook weten we dat de meerderheid van de daders bekenden zijn van het slachtoffer. Het vrijwilligerswerk kan het dan ook niet alleen oplossen. Gemeenten mogen zich best wat actiever opstellen om het vrijwilligerswerk veilig te maken, aldus Ronald Hetem van Movisie.