Uitgelicht

Vrijwilligerswerk in de verkiezingsprogramma's

Alle politieke partijen hebben hun (voorlopige) verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017 gepresenteerd. Wat zijn hun plannen met betrekking tot vrijwillige inzet? Met name het CDA en in mindere mate GroenLinks, ChristenUnie en SP hebben uitgesproken ideeën. Ook een aantal oude stokpaardjes worden weer van stal gehaald.

De regelhulp vrijwilligers is live

De vrijwilligersregeling zorgt bij veel vrijwilligers en organisaties voor hoofdbrekens. Mag een vrijwilliger een vergoeding ontvangen en hoeveel mag dat zijn? Wat moet de vrijwilliger of de organisatie doen wanneer een vrijwilliger teveel ontvangen heeft? Op de website van de Belastingdienst staat nu een regelhulp die organisaties en vrijwilligers kunnen gebruiken om antwoorden te krijgen op de vragen over de vrijwilligersvergoeding. 

Vrijwilligers en beroepskrachten in bibliotheken

In de bibliotheeksector verschijnen met enige regelmaat vacatures voor vrijwilligers. Dit terwijl tegelijkertijd door bezuiningen betaalde beroepskrachten verdwijnen. Dit leidt tot spanningen. In juni werd de openbare bibliotheek Utrecht door de rechter zelfs teruggefloten. Die bepaalde dat de bibliotheek geen vrijwilligers mag inzetten op taken die eerder door betaalde medewerkers werden verricht.

Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea

Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is voor musea net zo belangrijk als de collectie!. In deze publicatie leest u meer over nieuwe doelgroepen vrijwilligers en de nieuwste trends in het vrijwilligerswerk. U kunt zes stappen doorlopen die u helpen bij het opzetten of aanscherpen van uw vrijwilligersbeleid.

Motivatie en Match bij vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Laat vluchtelingen de komende twee jaar veertienduizend vrijwilligersklussen uitvoeren. Dat is de ambitie van minister Asscher. Achterliggende gedachte: goed voor de vluchteling, goed voor de vrijwilligersorganisaties en goed voor de samenleving. De minister investeert een miljoen euro om het plan te laten slagen. Het is zaak om te letten op een goede motivatie en goede matching. Dat vergroot de kans op succes aanzienlijk.