Uitgelicht

Burgerparticipatie? Werk samen met vrijwilligersorganisaties

Uit recent onderzoek van CBS blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders vanaf 15 jaar zich jaarlijks één of meerdere malen vrijwillig inzet voor de samenleving. Mooie cijfers, maar voor veel gemeenten is dat niet genoeg. Want de verschuiving naar een participatiesamenleving vraagt meer vrijwillige inzet. Movisie ziet kansen in een betere samenwerking met bestaand vrijwilligerswerk.

Nieuwe website In veilige handen

Vanaf 24 juni 2015 is de vernieuwde website www.inveiligehanden.nl online. Laagdrempeliger en meer toegespitst op wat voor uw organisatie of initiatief handig en nodig is om seksueel ongewenst gedrag tegen te gaan. Om vrijwilligersorganisaties (klein en groot) goed op weg te helpen, is het stappenplan sterk vereenvoudigd. U kunt instappen op het onderwerp waarmee uw organisatie al bezig is.

From Volunteering to Voluntourism

In het rapport From Volunteering to Voluntourism. Challenges for the Responsible Development of a Growing Travel Trend is gekeken naar de uitdagingen die de huidige trends in vrijwilligerswerk in het buitenland, ofwel voluntourism, met zich meebrengen. Met name als het gaat om de bescherming van minderjarigen en duurzame ontwikkeling.

Burgers en hun landschap

Het boek Burgers en hun landschap: burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief  beschrijft een zoektocht naar inzicht in de kracht en betekenis van burgerinitiatieven. Initiatieven waarbij burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor een groene leefomgeving. Het boek biedt zowel inspiratie voor nieuwe initiatieven als adviezen hoe de lokale overheden de kracht en effectiviteit van burgerinitiatieven kunnen vergroten