Uitgelicht

Schrijf nu in voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016

Win € 5.000, - voor uw vrijwilligersproject

Op 7 december worden in de Deventer Schouwburg de jaarlijkse Meer dan handen vrijwilligersprijzen uitgereikt tijdens het Gratis Goud Festival. Staatssecretaris Martin van Rijn is gevraagd namens het ministerie van VWS de winnaars bekend te maken. Met deze prijzen zet VWS inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreekt ze haar waardering uit voor de vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Inschrijven kan t/m 23 september via www.vrijwilligersprijzen.nl.

Europees onderzoeksproject komt met aanbevelingen

Het project Third Sector Impact, een samenwerking van elf Europese universiteiten, heeft de omvang, maatschappelijke bijdrage en impact van verenigingen, stichtingen, vrijwilligers en burgers die betrokken zijn in Europa in kaart gebracht. Voor Nederland levert het onderzoek een aantal conclusies en aanbevelingen op.

Training In veilige handen

Welk gedrag is gewenst en wat is ongewenst? Hoe zorg je dat de vrijwilligers die je werft geen verkeerde bedoelingen hebben? Vrijwilligersorganisaties hebben regelmatig te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In deze training in september leidt Movisie u als ondersteuner van het vrijwilligerswerk op om anderen te trainen in sociale veiligheid in organisaties en verenigingen.

Vrijwilligerswerk door asielzoekers

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de opvanglocaties van het COA. De brochure Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang helpt geïnteresseerde organisaties op weg. In deze  brochure staan tips en aandachtspunten die van belang zijn bij het inzetten van asielzoekers en statushouders als vrijwilliger.

Managen van vrijwilligers doe je er niet even bij

Als professional krijg je op steeds meer manieren te maken met vrijwilligers. Door de omslag naar de participatiesamenleving zijn fundamentele veranderingen gaande. Die hebben gevolgen voor het aansturen en ondersteunen van vrijwilligers. Vrijwilligersmanagement is niet iets dat je er even bij doet, het wordt steeds meer een cruciale competentie voor beroepskrachten. Dit artikel laat zien welke verschuivingen gaande zijn en wat die betekenen voor de professional. Tegelijk reiken we drie handige hulpmiddelen aan, die helpen bij de jongleeract die van professionals gevraagd wordt.