Uitgelicht

Nieuwe cijfers van CBS en GIN

In December 2017 is het CBS met twee publicaties over vrijwillige inzet gekomen. Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest gedaan door mensen tussen de 35 en 45 jaar op school, de sportvereniging of de buurt. Opvallend is ook dat meer dan de helft van de jongeren (15-25 jaar) zich als vrijwilliger inzet. De provincie Friesland telt de meeste vrijwilligers. In de steden doen mensen minder vrijwilligerswerk dan in niet stedelijke gebieden. Onder de werkenden zijn deeltijders het meest actief als vrijwilliger.

Doet uw gemeente al mee aan de vrijwilligersprijzen?

De inschrijving voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen is gesloten. Dit jaar spelen gemeenten een grote rol bij het aanmelden van lokale projecten. Lees hoe de gemeente Almere en de gemeente Goeree-Overflakkeer dit hebben aangepakt.

Vrijwillige inzet in regeerakkoord Rutte III

Vrijwillige inzet staat weer op de politieke agenda! De maatschappelijke diensttijd trekt de meeste aandacht. Maar Rutte III kondigt in haar regeerakkoord nog talloze andere maatregelen aan om de positie van het vrijwilligerswerk te verstevigen. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Voor degenen die het willen nalezen, vermelden we ook de relevante pagina's in het regeerakkoord. Van de maatschappelijke dienstplicht hebben we een apart item gemaakt.

De toegevoegde waarde van vrijwilligers

Philine van Overbeeke schreef een scriptie over wat vrijwilligers, vergeleken met betaalde krachten, aan unieke waarden kunnen toevoegen aan een organisatie. De scriptie identificeert 7 van dergelijke waarden:

Inspiratiebundel helpt mensen met beperking aan vrijwilligerswerk

Slechts 9% van de mensen met een licht verstandelijke beperking doet vrijwilligerswerk tegenover 36% van de totale bevolking. Terwijl ze daar wel voor in zijn. Vrijwilligerswerk leidt tot meer zelfvertrouwen, contacten en structuur. Maar hoe zorg je nu dat ook deze groep kan meedoen en een passende vrijwilligersplek vindt? In de inspiratiebundel lees je meer over het project Talenten samen benutten, de ketensamenwerking, de training ‘Focus op Talent’, en vind je filmpjes met ervaringen en tips van de deelnemers.