Uitgelicht

Vrijwillige inzet in regeerakkoord Rutte III

Vrijwillige inzet staat weer op de politieke agenda! De maatschappelijke diensttijd trekt de meeste aandacht. Maar Rutte III kondigt in haar regeerakkoord nog talloze andere maatregelen aan om de positie van het vrijwilligerswerk te verstevigen. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Voor degenen die het willen nalezen, vermelden we ook de relevante pagina's in het regeerakkoord. Van de maatschappelijke dienstplicht hebben we een apart item gemaakt.

Hoe vergroot u uw kans op aanmelding voor de vrijwilligersprijzen?

Elk jaar reikt het ministerie van VWS de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. Hiermee zet ze lokale en landelijke vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de spotlight. Dit jaar spelen gemeenten een grote rol bij de lokale inschrijvingen. Zij beslissen om mee te doen en kunnen drie organisaties en een vrijwilliger aanmelden. Hoe vergroot u de kans dat uw organisatie daarbij zit?

Voorrangscertificaat voor jonge vrijwilligers

Jongeren die zich als vrijwilliger inzetten, krijgen volgens de plannen van het regeerakkoord van Rutte III, een certificaat waarmee zij voorrang krijgen wanneer zij op een overheidsbaan solliciteren. De formerende partijen onderhandelen nog met het bedrijfsleven om te kijken of dat certificaat ook daar voor voorrang kan zorgen. Voor het verkrijgen van het certificaat gelden verschillende voorwaarden: het moet om onbetaald werk gaan en dus geen betaald werk verdringen. Ook moet het vrijwilligerswerk een instrument worden om jongeren te laten kennismaken met voor hun nieuwe sectoren.

Hoe succesvol is de participatiesamenleving?

Vier jaar  geleden introduceerde de koning in de troonrede het begrip participatiesamenleving. Hoe staat deze samenleving er na vier jaar voor? De NOS peilde de stand van zaken rondom de participatiesamenleving en concludeerde dat deze vooral een zaak is voor hoogopgeleiden. Movisie maakt aan de hand van 5 signalen de balans op, waarop ook ruimschoots aandacht wordt besteed aan de rol en positie van vrijwilligers en de kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet binnen de participatiesamenleving.

Hoe vind ik vrijwilligers met groene vingers

De laatste jaren schieten groene buurtprojecten, waarbij mensen in een buurt samen het (openbaar) groen beheren of er een natuurspeelplek, buurtpark of buurtmoestuin van maken, als paddestoelen uit de grond. En allemaal kunnen ze wel wat extra handen gebruiken om hun plannen uit te voeren. Hoe kunt u nieuwe vrijwilligers bij uw groene project betrekken en betrokken houden? Een nieuwe overzichtelijke en praktische handleiding biedt u handvatten om vrijwilligers te werven en te begeleiden en is voor iedereen die in groene buurtprojecten met vrijwilligers werkt.