Uitgelicht

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen: 10 tips

Meer vluchtelingen in de Nederlandse asielopvang moeten zo snel mogelijk na aankomst in Nederland vrijwilligerswerk gaan doen om de taal te leren en de samenleving te leren kennen. Het is goed voor het leren van de Nederlandse taal en kennismaking met de 'Nederlandse manier van werken', stelt Minister Asscher (Sociale zaken). Hij heeft daarom € 1 miljoen beschikbaar gesteld om in zeker 25 opvanglocaties vluchtelingen te koppelen aan organisaties die vrijwilligers zoeken. Verschillende partijen gaan daarom nu aan de slag met vrijwilligerswerk en vluchtelingen. Wat is er nodig om het goed te laten verlopen?

Vrijwilligerswerk in de verkiezingsprogramma's

Alle politieke partijen hebben hun (voorlopige) verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017 gepresenteerd. Wat zijn hun plannen met betrekking tot vrijwillige inzet? Met name het CDA en in mindere mate GroenLinks, ChristenUnie en SP hebben uitgesproken ideeën. Ook een aantal oude stokpaardjes worden weer van stal gehaald.

De regelhulp vrijwilligers is live

De vrijwilligersregeling zorgt bij veel vrijwilligers en organisaties voor hoofdbrekens. Mag een vrijwilliger een vergoeding ontvangen en hoeveel mag dat zijn? Wat moet de vrijwilliger of de organisatie doen wanneer een vrijwilliger teveel ontvangen heeft? Op de website van de Belastingdienst staat nu een regelhulp die organisaties en vrijwilligers kunnen gebruiken om antwoorden te krijgen op de vragen over de vrijwilligersvergoeding. 

Vrijwilligerscolleges benutten lokale deskundigheid

Decentralisatie en bezuinigingen vergroten de vraag naar vrijwilligers en maken het vrijwilligerswerk complexer. Dit vraagt om ondersteuning en deskundigheidsbevordering op maat. Om aan deze behoefte te voldoen is door het Kansfonds, Movisie en vereniging NOV  een methodiek ontwikkeld  waarbij vrijwilligers elkaars deskundigheid lokaal beter benutten: De vrijwilligerscolleges. Centrale plaats in deze methode hebben de vrijwilligerscentrales

Hoe maken we de vrijwilligerscentrale toekomstbestendig?

De samenleving verandert. Dat heeft ook consequenties voor de vrijwilligerscentrales en steunpunten. Was het vroeger een kwestie van eenvoudig bemiddelen tussen vraag en aanbod aan vrijwilligers op lokaal niveau, tegenwoordig spelen andere factoren mee. Wat zijn de uitdagingen, problemen en kansen? En met welke creatieve oplossingen kun je hierop inspelen? Een vraaggesprek met Willem-Jan de Gast, adviseur Vrijwillige inzet bij Movisie.