Uitgelicht

Vrijwilligersvergoeding gaat omhoog per 1 januari 2019

Het werd al aangekondigd in het regeerakkoord van Rutte III. Maar nu lijkt het er ook daadwerkelijk van te komen. Volgens het belastingplan 2019 gaan de maxima van de vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog van 150 naar 170 Euro per maand en 1500 naar 1700 Euro per jaar. De vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers kunnen ontvangen wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zolang de ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden, hoeven de vrijwilligers de vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven.

Inschrijving Meer dan handen vrijwilligersprijzen gestart

De inschrijving voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen is geopend. Met deze prijzen zet het ministerie van VWS inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreekt ze haar waardering uit voor de vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Gemeenten kunnen lokale vrijwilligersorganisaties, -initiatieven en -projecten uit hun gemeente voordragen die in hun ogen het verschil maken voor de gemeente. Landelijke organisaties kunnen zichzelf aanmelden.

Aanmelden Appeltjes van Oranje 2019

Het thema van de Appeltjes van Oranje 2019 is ‘De kracht van samen; vrijwilligers doen mee(r)’. De prijzen staan in het teken van mensen die vrijwilligers op een buitengewone manier weten te mobiliseren en enthousiast weten te houden. Het Oranjefonds is op zoek naar de drijvende krachten achter succesvolle sociale projecten, die met hun aanpak, innovatiekracht en gedrevenheid echt iets teweeg hebben gebracht. Wie is het beste in staat om vrijwilligers te mobiliseren en hen op langere termijn actief te houden?

Marktverkenning naar nieuwe groepen groene vrijwilligers in Nederland

Marktverkenning naar nieuwe groepen groene vrijwilligers en een hierop gebaseerd advies over hoe deze nieuwe groepen het best te bereiken en te binden zijn. Het onderzoek komt voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het realiseren van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers. Door tijdig nieuwe doelgroepen te benaderen hopen de partners een vrijwilligerstekort als gevolg van de vergrijzing in de toekomst te voorkomen.

Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties

Een handboek om mensen binnen vrijwilligersorganisaties de weg te wijzen op het gebied van besturen, organiseren en verantwoorden. Het boek draagt oplossingen aan voor de gangbare dagelijkse problemen waar vrijwilligersorganisaties tegen aan lopen en biedt veel praktische tips. Zo zijn er hoofdstukken over de rechtsvorm en de aard van de organisatie, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van het bestuur.  Ook aandacht voor het omzetten van beleid in praktische werkzaamheden en voor wat het werken met nu precies vrijwilligers inhoudt.