Uitgelicht

Burgerparticipatie? Werk samen met vrijwilligersorganisaties

Uit recent onderzoek van CBS blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders vanaf 15 jaar zich jaarlijks één of meerdere malen vrijwillig inzet voor de samenleving. Mooie cijfers, maar voor veel gemeenten is dat niet genoeg. Want de verschuiving naar een participatiesamenleving vraagt meer vrijwillige inzet. Movisie ziet kansen in een betere samenwerking met bestaand vrijwilligerswerk.

Nieuwe website In veilige handen

Vanaf 24 juni 2015 is de vernieuwde website www.inveiligehanden.nl online. Laagdrempeliger en meer toegespitst op wat voor uw organisatie of initiatief handig en nodig is om seksueel ongewenst gedrag tegen te gaan. Om vrijwilligersorganisaties (klein en groot) goed op weg te helpen, is het stappenplan sterk vereenvoudigd. U kunt instappen op het onderwerp waarmee uw organisatie al bezig is.

Vrijwilligerswerk anno 2015 wereldwijd

De Verenigde Naties heeft een rapport uitgebracht over het vrijwilligerswerk wereldwijd. Regeringen onderbenutten en onderwaarderen het enorme potentieel aan vrijwillige inzet. Peru, Mozambique en Noorwegen krijgen een pluim. Deze landen hebben wetten aangenomen en een kader gecreëerd dat burgers aanzet om zich in te zetten als vrijwilliger.

Vrijwilligerssteunpunten weinig succesvol als bemiddelaars

De vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Steunpunten vrijwilligerswerk dragen als bemiddelaars bij aan het bij elkaar brengen van het aanbod aan en de vraag naar vrijwilligers. Dit is een van hun kerntaken. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat zij tot nu toe weinig succes hebben in deze rol. Slechts de helft van de bemiddelingen die plaatsvinden bij het fysieke steunpunt is succesvol. Bij bemiddelingen via internet is dit 37%.