Cijfers

2173 keer bekeken 0 reacties

Hoeveel leden heeft Vereniging NOV nu eigenlijk? Hoeveel mensen bezoeken onze websites? Hoe zit dat met die sociale media van de vereniging? En wat waren de inkomsten en de uitgaven?

Cijfers

 
Baten 2019
Baten bijeenkomsten, trainingen, workshops en conferentie VWC's € 12.094
Project- en activiteitsbaten € 33.207
Subsidiebaten € 746.149
Overige baten € 1.499
Contributies € 133.771
Totaal € 926.720
   
Lasten 2019
Organisatiekosten € 36.829
Accommodatiekosten € 31.550
Personeelskosten € 552.701
Bestuurskosten € 5.313
Activiteitskosten € 278.665
Totaal € 905.058

 

Het financiële resultaat van 2019 is positief: € 21.662.

Dit resultaat wordt als volgt verdeeld:

 • toevoeging van € 6.000 aan verdere opbouw van de continuïteitsreserve (= weerstandsvermogen)
 • toevoeging van € 5.000 aan een bestemmingsreserve Inrichting nieuwe werkruimte (mede in navolging van de 1,5 meter eis)
 • toevoeging van € 10.486 aan een bestemmingsreserve Doorzet BestuurdersCentraal.

Resteert € 176. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.


De formatie van het NOV-bureau was in 2019: 7,27 fte. (op 31 december 2019). Het NOV-bureau bestond uit een directeur en 10 vaste medewerkers (kijk hier wie), werkzaam in deeltijd:

 • Directeur (1,00 fte)
 • Communicatie (0,89 fte)
 • 6 Project- en communitymanagers (samen gemiddeld 3,6 fte)
 • Coördinator verenigingsbureau/financiën (0,78 fte)
 • Financieel medewerker (0,44 fte)
 • Secretarieel medewerker (0,56 fte).

De verdeling van aandachtsgebieden over de Project- en communitymanagers was als volgt:

 • Programma's Vrijwillig Dichtbij en Samen Ouder Worden
 • Netwerk NOVi, aansturing inrichting en beheer Platform Vrijwillige Inzet, aansluiting Maatschappelijke Diensttijd, projecten gericht op statushouders toeleiden naar vrijwilligerswerk
 • Premieplan, doorontwikkeling Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld, ontwikkeling Maatschappelijke Diensttijd
 • Netwerk Wet- & Regelgeving, advisering over veiligheid, Regeling Gratis VOG en wet- & regelgeving in bredere zin
 • Communicatie Samen Ouder Worden, organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020
 • Contentbeheer Platform Vrijwillige Inzet.

Begin 2019 hadden we 356 leden. Eind 2019 waren dat er 345. Van de vertrekkende leden gaven de meesten als reden :

 1. Fusie of opheffing 
 2. Geen gebruik maken van het lidmaatschap
 3. Nieuw contributiesystematiek

De leden die erbij zijn gekomen geven in meerderheid aan dat ze als organisatie baat denken te hebben bij lidmaatschap, máár ook dat ze het werk dat we doen willen ondersteunen.

Leden per:

Categorie:

1 januari 2019

1 januari 2020

Vrijwilligersorganisaties

134

140

Vrijwilligerscentrales

148

131

Sportbonden

74

74

Totaal

356

345

 


Platform Vrijwillige Inzet:

110.320 gebruikers, 3100 communityleden, 449.857 paginaweergaven, 18 besloten werkomgevingen voor netwerken

Gratis VOG:

50.947 gebruikers, 246.846 paginaweergaven

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld:

4.894 gebruikers met 45.330 paginaweergaven

Facebook Vereniging NOV: 593 volgers

Facebook Nationale Vrijwilligersprijzen: 1.524 volgers

LinkedIn-groep Vrijwilligerwerk: 4.840 leden


 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen