Netwerk vrijwillige zorg en dienstverlening

1852 keer bekeken 0 reacties

Het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) is het netwerk van 17 landelijke organisaties met vrijwilligers die praktische, sociale en emotionele ondersteuning bieden aan met name kwetsbare mensen.

De organisaties in het netwerk verzorgen uiteenlopende activiteiten als maatje zijn bij iemand thuis, met ouderen naar het theater of andere culturele evenementen gaan,  het verlenen van schuldhulp, zorg voor en ondersteuning van daklozen en vakantieactiviteiten voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het netwerk wisselt ervaringen uit en bespreekt nieuwe initiatieven in het organiseren door vrijwilligers. Een greep uit de agendathema’s van de vier bijeenkomsten in 2019 is:

  • Monitoring en effectmeting
  • Onderzoeken en inzichten vrijwilligerswerk en mantelzorg 
  • Cultuursensitiviteit
  • Gezamenlijke positionering
  • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
  • Maatschappelijke Diensttijd

Aan het einde van het jaar is een opzet bepaald om de maatschappelijke impact,  als optelsom van deze organisaties voor en met elkaar,  in beeld te hebben. Tien van de 17 LOVZ-leden zijn ook actief in het meerjarenprogramma  Samen Ouder Worden. In het LOVZ zijn  inzichten en tussentijdse uitkomsten of producten gedeeld. Een voorbeeld was de ontwikkeling van een toolkit monitoring voor gebruik bij lokale activiteiten.

De voorzittersrol is in 2019 na jarenlange inzet overgedragen van Tom de Graaff van UVV NL naar Freek  van Holten van NPV.

Alle leden van het LOVZ vind je hier.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen