Netwerk Vrijwilligerscentrales

2114 keer bekeken 0 reacties

Vrijwilligerscentrales zoeken elkaar al heel lang op, maar er is nu een duidelijke trend in het samen oppakken van projecten, actief kennis delen en ervaringen uitwisselen. Ook in projecten die NOV uitvoert.

Conferentie Vrijwilligerscentrales

Centrales willen meer kennis delen en samenwerken. Dat was één van de belangrijkste conclusies van de landelijke conferentie voor vrijwilligerscentrales op 29 oktober 'Op weg naar 2021!' (108 deelnemers) met trendspeech door Natascha Klootsma over ontwikkelingen in de samenleving en de effecten daarvan op het vrijwilligerswerk en presentatie door Stephanie Maas over onderzoek van Erasmus Universiteit naar het vrijwilligerswerk van morgen. 

Het delen van kennis vond plaats door pitches vanuit de praktijk van Diana van den Eijnden van EindhovenDoet, Tessa den Dulk van iDoe uit Leiden, Renate Beverdam van De Stuw uit Hardenberg, Marthe Kolman van VC Utrecht en Justin Daems en Bianca Talen van ZwolleDoet.

Andere onderwerpen waren de toekomst van vrijwilligerscentrales (Joost van Alkemade), kennis en kunde van medewerkers centrales (Willem-Jan de Gast), digitale matching (Hendrik-Jan OvermeerJeroen de Punder), lokale fondsen (Manja te Velde), maatschappelijke diensttijd (Jolien van der Meché en Joanne Wieringa), werving nieuwe vrijwilligers (Heleen van Egmond), adviseren van organisaties (Britta LassenEline Vossen).

Zoek vrijwilligerswerk geeft toegang naar vrijwilligerscentrales

In 2019 is het zoeken naar lokaal vrijwilligerswerk geïntegreerd in het Platform Vrijwillige Inzet. Deze landelijke zoekfunctie is overgenomen van Movisie met de fusie van het Platform Vrijwillige Inzet met Vrijwilligerswerk.nl. Via deze Zoek vrijwilligerswerk lokaal kan iedereen die vrijwilligerswerk zoekt de weg vinden naar de lokale vrijwilligerscentrales. De organisatiepagina's worden zelf door de centrales bijgehouden, waardoor de informatie aansluit bij hun eigen communicatie op website en vacaturebank. 

Onderling samenwerking online versterken

Voor medewerkers van vrijwilligerscentrales is een besloten werkomgeving gemaakt op het Platform Vrijwillige Inzet. Eind 2019 waren 467 medewerkers van centrales aangesloten op deze werkomgeving. Ook een aantal regionale overleggen maken gebruik van het platform voor hun gedeelde besloten werkomgeving, namelijk regio Utrecht, Rijnmond, Haaglanden en de vier grote steden. Naast digitale uitwisseling vindt ook veel uitwisseling plaats tijdens de regionale overleggen van de vrijwilligerscentrales. Vereniging NOV is aangeschoven bij de overleggen in Limburg, Utrecht, Rijnmond, Haaglanden, Drenthe en Overijssel. Terugkerende onderwerpen waren werving en bemiddelen van specifieke doelgroepen naar vrijwilligerswerk, ondersteuning van organisaties, vacaturebanksystemen, vrijwilligersbeleid binnen de gemeente, vrijwilligersacademie/vrijwilligerscolleges en de steeds verdergaande bezuinigingen binnen het sociaal domein.

Als vereniging ondersteunen we vrijwilligerscentrales die samenwerken binnen landelijke projecten zoals Maatschappelijke Diensttijd en Aan de Slag met Participatie en taal. 

BestuurdersCentraal

Zeven vrijwilligerscentrales in Overijssel, verbonden in VOSVI, hebben samen met Vereniging NOV en een subsidie van de provincie Overijssel een onderzoek uit gezet naar draagvlak onder vrijwillige besturen, gemeentebestuur en andere ondersteuningsorganisaties om besturen meer en beter te betrekken bij de ondersteuning. Het project heet BestuurdersCentraal. Uitkomsten van het onderzoek zullen in 2020 gepubliceerd worden.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen