Sociale Veiligheid

1933 keer bekeken 0 reacties

Zorgen voor een sociale veilige vereniging/organisatie voor zowel deelnemers als voor de vrijwilligers is zoveel meer dan het alleen regelen van VOG’s voor de nieuwe vrijwilligers.

Sociale veiligheid betreft  o.a. verbaal geweld, pesten, financieel misbruik en seksueel ongewenst gedrag en misbruik. Een breed ingezet preventief beleid en terugkerende aandacht voor het onderling gesprek over gewenst- en ongewenst gedrag, zorgt voor een veiligere omgeving. De Regeling Gratis VOG heeft een vliegwieleffect op het tot stand brengen van preventie. De door NOV hard bevochten verruiming van de Regeling Gratis VOG heeft in 2019 tot meer aanmeldingen geleid van organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen ( '17: 90.000 VOG's, '18: 100.000 VOG's en in '19: 142.500 ). NOV versterkte en informeerde organisaties in het toepassen van een brede en zo compleet mogelijke preventieve aanpak. Daarvoor is de website www.inveiligehanden.nl geheel vernieuwd. Te veel bestuurders denken nog dat misbruik bij hun organisaties niet plaats kan vinden, want 'we kennen hier iedereen'. 
Juist veel van de wat kleinere organisaties vinden het lastig om een goed preventiebeleid op te zetten.  En zonder dat is er ook geen toegang tot de Regeling Gratis VOG. Om deze organisaties hierbij te ondersteunen en te helpen is er een pool van 18 experts in het land  in de zomerperiode geworven. Alle organisaties buiten sport en kerk kunnen terecht bij vier experts van NOV. Deze experts zijn hun werkzaamheden in het najaar gestart met het leggen van contacten met vrijwilligerscentrales en de verschillende sectoren als het onderwijs, cultuur, zorg etc. 

De website www.gratisvog.nl

Deze site was in beheer van NOV en is overgedragen aan het CIBG. Het Ministerie van VWS heeft deze uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk gemaakt voor de administratieve beoordeling en afhandeling van organisaties voor de regeling. Met die verschuiving kon NOV zich meer richten op advisering van de organisaties over het bredere beleid.

De expert komt bij je langs

In de tweede helft in 2019 hebben de drie betrokken landelijke koepels (NOC*NSF, CIO en Vereniging NOV) een adviespool opgezet. NOV heeft vier adviseurs geworven die in het land inspiratie-  en voorlichtingsbijeenkomsten gaan geven en organisaties kunnen bezoeken voor advies op maat.

Bellen en mailen

In 2019 hebben vrijwilligersorganisaties ruim 2.500 keer gemaild met NOV en maar liefst meer dan 1.000 keer gebeld. Al deze communicatie was erop gericht om organisaties te helpen met hun aanmelding.

Resultaten Gratis VOG

Voor de Regeling Gratis VOG werkt NOV samen met de sport (NOC*NSF), de kerken (het CIO), uitvoerder CIBG, Justis en de ministeries van VWS en J&V. Om vrijwilligers een gratis VOG te bieden, moeten de organisaties zich aanmelden voor de regeling. NOV biedt organisaties daarbij informatie, hulp en advies vooraf, maar helpt ook als hun aanvraag incompleet is of stokt. In dit jaar hebben totaal 2.748 organisaties zich aangemeld, waarvan 1.554 binnen het  NOV-deel. Van deze organisaties zijn 2.375 toegelaten tot de regeling, waarvan 1.395 binnen het NOV-deel. 180 Organisaties zijn afgewezen, waarvan 141 binnen het NOV-deel. De overige aanvragen zijn nog in procedure.  

Samenwerking, Tuchtrecht en In veilige handen

NOV werkt in het versterken van de sociale veiligheid, net als bij de Regeling Gratis VOG nauw samen met NOC*NSF en het CIO. Er was ook in 2018 zeer frequent en regulier overleg met de ministeries van VWS en JenV, met Justis en voor het tuchtrecht in onze sector met het Instituut SportRechtspraak (ISR). Met NOC*NSF heeft NOV het tuchtrecht in de sport en het vrijwilligerswerk samengevoegd in het ISR. Het combineren van de twee registratielijsten is nog niet gelukt en is blijven hangen op enerzijds het overstappen naar een nieuwe hosting van de lijsten en het daarna toestemming krijgen voor de samenvoeging bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In mei waren we bijna zover, maar toen verviel onze aanvraag op basis van de invoering van de AVG. Aansluiting van organisaties bij het ISR gaat langzaam. ISR heeft daarover contact met Scouting Nederland, YMCA en vereniging Ongerweges. Andere organisaties vinden door de verplichte statutenwijziging de drempel nog te hoog. De auditcommissie is dit jaar niet bij elkaar geweest. Er waren geen nieuwe organisaties die zich hebben aangemeld voor registratielijst.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen