Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV Meer en Anders Vrijwilligen

ProfielfotoPetra Zeverboom 30-01-2023 1775 keer bekeken 0 reacties

Begin

22-06-2023 om 12:30

Einde

22-06-2023 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Vereniging NOV, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht

Vereniging NOV nodigt leden, aspirant-leden en belangstellenden uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering in 2023, met aansluitend een themabijeenkomst Meer en Anders Vrijwilligen.

Programma 

12.00-12.30

Inloop en lunch

12.30-14.00

ALV

14:30-16.00

Inhoudelijke themabijeenkomst: Meer en Anders Vrijwilligen

16.15 uur

Napraten met een drankje

 

 

 

 

 

 

Agenda ALV

Onderwerp

Status

12:30- 13:15  informeel vooroverleg in 4 kleinere groepen met  bestuursleden

 

1. Opening en vaststelling agenda

Vaststellen

2. Concept verslag Algemene Vergadering d.d.17 november 2022

Vaststellen

3. Mededelingen  

Informeren

4. Verantwoording over het jaar 2022:

  1. Concept Jaarverslag 2022
  2. Concept jaarrekening 2022, voorzien van de controleverklaring van de accountant en bestuursverslag
  3. Voorstel opvangen negatief resultaat 2022 
  4. Decharge van het bestuur Besluitvorming
Besluitvorming


Informeren
Besluitvorming

5. Bijstelling begroting en werkplan 2023

De instellingssubsidie van VWS is voor 2023 toegekend voor het bedrag van € 600.000,-. De begroting op de agenda van de ALV ging nog uit van het aangevraagde bedrag van € 750.000.

Informeren

6. Bestuurssamenstelling

Voordracht benoemingen nieuwe bestuursleden Nora Kasrioui en Hanneke Westermann

Besluitvormend

7. Plan van het bestuur in het organiseren van een visie- en strategiedialoog in ’23 en ’24 (mondelinge toelichting)

Informerend

8. Einde uiterlijk 14.00

 

 

Stukken ALV

Deelnemers aan de ALV ontvangen uiterlijk twee weken van tevoren de stukken voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zijn vanaf dat moment ook  te vinden bij de Verantwoording onder Over NOV.


Themabijeenkomst Meer en Anders Vrijwilligen

Deze themabijeenkomst staat in het teken van het grote vraagstuk van het organiseren van vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Hij heeft de titel van een nieuw vijfjarenprogramma dat we nu aan het ontwerpen zijn : ‘Meer en anders Vrijwilligen’.

Als deelnemer kan je een keuze maken uit vijf workshops. Parallel aan de 5 actielijnen in dat programma:

  1. Flexibiliseren van vrijwilligers
  2. Organiseren vanuit de vrijwilliger
  3. Anders besturen
  4. Coördineren van vrijwilligers als vak
  5. Digitaliseren van vrijwillige inzet

In de workshops is er uitwisseling met de NOV-lidorganisaties die uitvoering gaan geven aan  het programma en veel ervaring hebben opgedaan op de diverse onderwerpen.

Je kunt je ter plekke aanmelden voor de workshop van je keuze.


Aanmelden

LET OP! De themabijeenkomst is vol. 

Je kunt je nog aanmelden voor de ALV door een mail te sturen naar Petra Zeverboom, p.zeverboom@nov.nl.

Locatie

De ALV is in het kantoor waar Vereniging NOV gevestigd is, aan de Koningin Wilhelminalaan 3 Utrecht. Dat is ongeveer 10 minuten fietsen of 20 minuten lopen van station Utrecht CS. Er is beperkt parkeerruimte rond en voor het gebouw. Zie onderaan onze contactpagina meer informatie over bereikbaarheid.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen